منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
 دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

 دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL


پرسشنامه بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار

پرسشنامه بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:2027
نوع فایل : word و قابل ویرایش شرح مختصر: بخشی از سوالات ۱- کدامیک از عوارض زیر مربوط به مصرف سیگار نیست؟ الف)بیماریهای قلبی ب)سرطان ریه ج)عفونت گوش د)بیماریهای روانی ۲- سیگاری تحمیلی یا سیگاری دست دوم یعنی چه؟ الف) کسانی که در یک محیط بسته سیگار می کشند ب)کسانی که بطور غیر داوطلبانه در معرض استنشاق دود سیگار هستند ج)کسانی که به واسطه ی اجبار دیگران سیگار می کشند. د)کسانی که اقدام به توزیع و فروش سیگار می...
دانلودپرسشنامه خویشتن پنداری بک SCT

دانلودپرسشنامه خویشتن پنداری بک SCT

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:2026
رفتار انسان پیچیده و اغلب علل گوناگون دارد. و از فردی به فرد دیگر تغيیر مي كند. حتي اگر رفتار مورد مشاهد يكي باشد. افراد با خود هاي متفاوت از يك موقعيت مي توانند درك متفاوتي داشته باشد. شايد رفتار يكساني كه از دو فرد در يك زمان بروز مي كند با رفتار مشابهي كه در زمان هاي مختلف از همان افراد سر مي زند ، دلايل مختلفي داشته باشد. همه ی آنچه که گفته شد ، اين نظر را كه انسان داراي ابعاد و جنبه هاي متفاوتي از “خود“ است را به اثبات مي رساند و ما...
دانلود پرسشنامه ازمون خود پنداره راجرز(فرم الف)

دانلود پرسشنامه ازمون خود پنداره راجرز(فرم الف)

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:2025
عنوان انگليسي Rogers Self concept scale عنوان فارسي آزمون خودپنداره راجرز(فرم الف ) زبان فارسی کاربرد جهت تعيين خودپنداره مثبت و منفی افراد منبع راجرز سال ساخت 1961 تعداد سوال شامل 25 صفت شخصيتي است كه در طرف مقابل متضاد آن صفت عنوان شده است.فاصله بين دو صفت متضاد با يك مقياس 7 درجه اي نمره گذاري شده است. و حد متوسط آن نيز رقم 4 است. زير...
دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس

دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:2024
عنوان انگليسي Phillips Anxiety Scale عنوان فارسي مقياس اضطراب امتحان فيليپس زبان فارسی کاربرد جهت سنجش اضطراب در موقعيتهای آموزشی و امتحانی منبع مک نيل و فيليپس سال ساخت 1974 تعداد سوال 26 زير مقياس - نحوه اجرا فردی نحوه نمره دهي و تجزيه و...
دانلود پرسشنامه افسردی کودکان CDS

دانلود پرسشنامه افسردی کودکان CDS

قیمت: 65,000 ريال کد فایل:2023
عنوان انگليسي Children Depression Scale عنوان فارسي مقياس افسردگی کودکان(CDS) زبان فارسی کاربرد سنجش علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان منبع لانگ و تيشر سال ساخت اين مقياس ابتدا در سال 1977 در استراليا توسط راسكين(Raskin) ساخته و سپس در سال 1979 توسط تيشر و لانگ(Long)مورد تجديدنظرقرارگرفت.در سال 1983 پس از تحقيقات تكميلي آخرين فرم مقياس تهيه شد. تعداد...
دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

قیمت: 55,000 ريال کد فایل:2022
عنوان انگليسي Vineland Social Maturity عنوان فارسي پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند زبان فارسی کاربرد وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای شخصی منبع اسپارو(Sparrow) و همکاران سال ساخت ابتدا در سال 1953 توسط ادگار ا. دال تهيه و سپس در سال 1965 مورد تجديد نظر قرار گرفت. تعداد سوال 117 زير...
دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی مادزلی

دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی مادزلی

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:2021
این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن (۱۹۷۷) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است . این پرسشنامه شامل ۳۰ ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و در اعتباریابی اولیه در بیمارستان مادزلی ، ۵۰ بیمار وسواسی را از ۵۰ تیمار روان نژند به خوبی تفکیک کرده است. پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی ابزاری مفید و ساده است که می توان آن را همراه با روش های معمول سنجش به کار گرفت. این پرسشنامه ویژه برای ارزیابی تغییرات در...
دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی یل بروان YBOCS

دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی یل بروان YBOCS

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:2020
عنوان انگليسي Yale – Brown Obsession Compulsion Scale (Y-BOCS عنوان فارسي فهرست علائم وسواس فکری عملی يل‌براون زبان فارسی کاربرد يک ابزار پژوهشی که قادر به سنجش شدت علائم وسواسی و ارزيابی پاسخ به درمان دارويی است و اين مقياس مجموعه علائم OCD ذکر شده در DSM-III-R را در برگرفته نسبت به ساير مقياس‌های سنجش علائم OCD مزايای بيشتری داشته (اين مقياس نه تنها شدت علائم وسواسی را می‌سنجد بلکه قادر است...
دانلودپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

دانلودپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

قیمت: 35,000 ريال کد فایل:2019
عنوان انگليسي Children Depression Scale عنوان فارسي مقياس افسردگی کودکان(CDS) زبان فارسی کاربرد سنجش علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان منبع لانگ و تيشر سال ساخت اين مقياس ابتدا در سال 1977 در استراليا توسط راسكين(Raskin) ساخته و سپس در سال 1979 توسط تيشر و لانگ(Long)مورد تجديدنظرقرارگرفت.در سال 1983 پس از تحقيقات تكميلي آخرين فرم مقياس تهيه شد. تعداد...
دانلودپرسشنامه عزت نفس پوپ

دانلودپرسشنامه عزت نفس پوپ

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:2018
عنوان انگليسي Ellis Poop Self steem Inventory عنوان فارسي عزت نفس اليس پوپ زبان فارسی کاربرد ميزان عزت نفس افراد منبع اليس پوپ سال ساخت 1989 تعداد سوال 60 زير مقياس در پنج مقياس کلی - تحصيلی - خانوادگی - جسمانی و اجتماعی عزت نفس را می سنجد. علاوه بر اين دارای يک مقياس دروغ سنج نيز هست. نحوه اجرا فردی نحوه نمره دهي...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

حجم:556KB | بازدید :3781

عنوان انگليسي Vineland Social Maturity عنوان فارسي پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند زبان فارسی کاربرد وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای...

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

حجم:555KB | بازدید :3261

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط...

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

حجم:347KB | بازدید :5011

عنوان انگليسي Quality Of Life عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL) زبان فارسی کاربرد سنجش کيفيت زندگی فرد در دو هفته اخير منبع سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بين المللی سال...

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

حجم:223KB | بازدید :4059

عنوان انگليسي Agression Questionnaire عنوان فارسي آزمون پرخاشگری(AGQ) زبان فارسی کاربرد جهت سنجش ميزان پرخاشگری منبع نجاريان و همکاران سال ساخت 1375 تعداد سوال 30 سوال 4 گزينه...

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

حجم:191KB | بازدید :4103

عنوان انگليسي Cattells 16 personality Factor Questionnaire عنوان فارسي پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل زبان فارسی کاربرد ابزار ارزيابی شخصيت بزرگسال در چهارچوب 16 مقوله يا عامل منطقاً مستقل و اساساً بهنجار توصيف می‌گردد. نتايج تست در...

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

حجم:176KB | بازدید :3301

عنوان انگليسي Enriching & Nurturing Ralationship Issues , Communication and Happiness عنوان فارسي پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ(Enrich) زبان فارسی کاربرد تعيين حيطه های کاری و نقاط ضعف و قوت روابط زناشويی منبع ديويد اچ...

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

حجم:171KB | بازدید :3607

عنوان انگليسي Child Abuse and Neglect عنوان فارسي کودک آزاری و بی‌توجهی زبان فارسی کاربرد بررسی پيشينه کودک آزاری و بی توجهی منبع پژوهشگر ساخته ( فاطمه نوروزی) سال ساخت 1372 تعداد...