منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
 دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

 دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL


دانلود پرسشنامه مقیاس ادراک کنترل ویز 1991

دانلود پرسشنامه مقیاس ادراک کنترل ویز 1991

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:2256
عنوان انگليسي Perceived Control Scale for Children عنوان فارسي مقياس ادراک کنترل کودکان زبان فارسی کاربرد باورهای کودکان را درباره توانايی کنترل پيامدها در نمره‌های تحصيلي؛ رفتاري؛ اجتماعی می‌سنجد. منبع ويز Weisz سال ساخت 1991 تعداد سوال 24 زير مقياس تحصيلی (8آيتم)، رفتاری(8آيتم)، اجتماعی(8آيتم) نحوه اجرا کودک ميزان...
دانلود پرسشنامه سبک شخصی رابینز PSI-II

دانلود پرسشنامه سبک شخصی رابینز PSI-II

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:2252
عنوان انگليسي Personal Style Inventory (PSI) عنوان فارسي پرسشنامه سبک شخصی رابينز PSI-II زبان فارسی کاربرد اندازه‌گيری سبک‌های شخصی منبع رابينز و همکاران Robins et al. سال ساخت 1990 تعداد سوال 48 زير مقياس سبک شخصی اتونومی – سبک شخصی سوسيوتراپی نحوه اجرا قلم و کاغذی ، جمعی نحوه نمره دهي و تجزيه و...
دانلود پرسشنامه میزان امیدواری میلر

دانلود پرسشنامه میزان امیدواری میلر

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:2251
عنوان انگليسي Hope scale عنوان فارسي مقياس اميدواری میلر زبان فارسی کاربرد جهت بررسی ميزان اميدواری در گروه‌ها منبع ميلر سال ساخت 1988 تعداد سوال 48 زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی ، جمعی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل در برابر هر جنبه که نماينده يک نشانه رفتاری است جملاتی بدين شرح نوشته...
دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:2249
عنوان انگليسي Beck hopelessness scale (BHS) عنوان فارسي پرسشنامه نااميدی بک زبان فارسی کاربرد اين پرسشنامه به منظور اندازه‌گيری ميزان انتظارات منفی فرد از حوادث آينده ساخته شده و در مورد افراد افسرده که چگونه دنيا، آينده و تجارب شخصی خود را تفسير می‌کنند می‌باشد. منبع بک Beck سال ساخت 1976 تعداد سوال شامل 20 عبارت صحيح و غلط براي ارزيابي...
دانلود پرسشنامه هامیلتون مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون

دانلود پرسشنامه هامیلتون مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:2246
عنوان انگليسي Hamilton Depression Inventory عنوان فارسي پرسشنامه افسردگی هاميلتون (يا مقياس درجه بندی هاميلتون برای افسردگی) زبان فارسی کاربرد جهت ارزيابی ميزان و شدت افسردگی منبع ماکس هاميلتون Hamilton سال ساخت 1960 تعداد سوال 24 (17 ماده مقياس اصلي مقياس هاي 21 و 24 و 26 ماده‌اي هم موجود است) زير مقياس 8 ماده به نشانه های جسمی ، 5 ماده به...
دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:2243
این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است. شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است. از اعتبار و پایایی برخوردار است. برای تشخیص آزمون مناسبی است. این فایل به همراه نحوه نمره گذاری و میزان روایی و اعتبار می...
دانلود پرسشنامه عبارتهای خود بیانی (گلاس و همکاران)

دانلود پرسشنامه عبارتهای خود بیانی (گلاس و همکاران)

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:2240
عنوان انگليسي Self Statement Test عنوان فارسي آرمون عبارت‌های خود بيانی زبان فارسی کاربرد عوامل شناختی مؤثر در اضطراب اجتماعی می سنجد. منبع گلاس و همکاران Glass et al. سال ساخت 1982 تعداد سوال 16 زير مقياس 8 عبارت‌های خودبيانی مثبت و 8 عبارت‌های خودبيانی منفی نحوه اجرا فردی مکالمه 5 دقيقه در جمع- قلم و...
دانلود پرسشنامه مقیاس توانمندی من ESS

دانلود پرسشنامه مقیاس توانمندی من ESS

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:2237
عنوان انگليسي Ego Strength scale (ESS) عنوان فارسي مقياس توانمندی من (ESS) زبان فارسی کاربرد پيش‌بينی پاسخ بيماران روان نژند به روان‌درمانی انفرادی، ارزيابی سازگاری کلی روانی ‌فردی. منبع بارون Barron سال ساخت 1953 بازنگري شده در MMPI-2 تعداد سوال 52 (مقياس اوليه 68 ماده داشت) زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی،...
دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت وعاطفه منفی PANAS

دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت وعاطفه منفی PANAS

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:2189
عنوان انگليسي Positive and Negative Affect Scales (PANAS) عنوان فارسي مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS زبان فارسی کاربرد سنجش دو بعدخلقی يعنی عاطفه منفی و عاطفه مثبت منبع واتسون، کلارک و تلگن Watson , Clark & Telgen سال ساخت 1988 تعداد سوال 20 زير مقياس دو بعد خلقی يعنی عاطفه منفی (PANAS-N) و عاطفه مثبت (PANAS-P نحوه اجرا قلم و کاغذی –...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

حجم:556KB | بازدید :3781

عنوان انگليسي Vineland Social Maturity عنوان فارسي پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند زبان فارسی کاربرد وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای...

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

حجم:555KB | بازدید :3261

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط...

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

حجم:347KB | بازدید :5011

عنوان انگليسي Quality Of Life عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL) زبان فارسی کاربرد سنجش کيفيت زندگی فرد در دو هفته اخير منبع سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بين المللی سال...

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

حجم:223KB | بازدید :4059

عنوان انگليسي Agression Questionnaire عنوان فارسي آزمون پرخاشگری(AGQ) زبان فارسی کاربرد جهت سنجش ميزان پرخاشگری منبع نجاريان و همکاران سال ساخت 1375 تعداد سوال 30 سوال 4 گزينه...

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

حجم:191KB | بازدید :4103

عنوان انگليسي Cattells 16 personality Factor Questionnaire عنوان فارسي پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل زبان فارسی کاربرد ابزار ارزيابی شخصيت بزرگسال در چهارچوب 16 مقوله يا عامل منطقاً مستقل و اساساً بهنجار توصيف می‌گردد. نتايج تست در...

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

حجم:176KB | بازدید :3301

عنوان انگليسي Enriching & Nurturing Ralationship Issues , Communication and Happiness عنوان فارسي پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ(Enrich) زبان فارسی کاربرد تعيين حيطه های کاری و نقاط ضعف و قوت روابط زناشويی منبع ديويد اچ...

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

حجم:171KB | بازدید :3608

عنوان انگليسي Child Abuse and Neglect عنوان فارسي کودک آزاری و بی‌توجهی زبان فارسی کاربرد بررسی پيشينه کودک آزاری و بی توجهی منبع پژوهشگر ساخته ( فاطمه نوروزی) سال ساخت 1372 تعداد...