منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
 دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

 دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

 • دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

 • دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

 • دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

 • دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

 • دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی والتر دابلیو هودسن (IMS)

 • دانلود پرسشنامه FIRO-B

 • دانلود پرسشنامه مقياس شدت درد مك گيل رونالد ملزاك

 • دانلود پرسشنامه حوادث زندگي ( پيكل و همكاران )

 • دانلود پرسشنامه تعبیر رویدادها (نسخه مربوط به خود) باتلر

 • دانلود پرسشنامه اضطراب موقعیتی – خصیصه ای اسپیلبرگر (مقیاس اضطراب موقعیتی)STAI

 • دانلود پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال ATQ

 • دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان (فرم گزارش كودك) تیشر و لانگ CDS

 • دانلود پرسشنامه ناامیدي کودکان کازدین و همکاران

 • دانلود پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص نسخه والدین DPS

 • دانلود پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سلیمان و فیشر نسخه ک

 • دانلود پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن و همکاران

 • دانلود پرسشنامه فرایند هویت ایگو آدامز( EIPQ) شی و فیچ

 • دانلود پرسشنامه احساس خصومت ردفورد ويليامز ردفورد

 • دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی تفکر زبان و ارتباطات اندرسن و گرووTLC

 • دانلود پرسشنامه استرس استاینمتز

 • دانلود پرسشنامه نردبان امیدوار يکیل پاتریک و کانترن

 • دانلود پرسشنامه مقياس صفت خشم اسپيلبرگر

 • دانلود مقاله ارزش مديريت استراتژيك

 • بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني

 • دانلود پاورپوینت جایگزینی فرآورده های گیاهی در غذا

 • دانلود پاورپوینت کتاب حکمرانی خوب

 • دانلود پاورپوینت مدیریت بحران تحریم

 • دانلود پاورپوینت بازاريابي و قانون هدفمندي يارانه ها

 • دانلود پاورپوینت آمارتولید ومصرف انواع دیرگداز ها در ایران وجهان

 • دانلود پاورپوینت بررسی گزارش تجارت جهانی

 • دانلود پاورپوینت توربین گاز

 • چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟

 • دانلود پاورپوینت نظام اقتصادی صدر اسلام

 • دانلود پاورپوینت مهندسی مکانیک

 • دانلود پاورپوینت سیستم Pacs

 • دانلود پرسشنامه الكسيتايمياي نورنتو تيلور و باگبي

 • دانلود پرسشنامه آزمون خواندن Alovette مصطفی تبریزي

 • دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

 • دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی

 • دانلود پرسشنامه بیماري اسکیزوفرنیاي

 • دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسون

 • دانلود پرسشنامه فشارروانی خانواده FBIS(پای و کاپور)

 • آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه و مقاله

 • پرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات

 • دانلود پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء

 • دانلود پرسشنامه قابلیت نگهداری نرم‌افزار و بازنشستگی نرم‌افزار

 • دانلود پرسشنامه نقش ورزش‌های همگانی در افزایش سلامت جسمی و روانی افراد

 • آموزش طراحی پرسشنامه

 • پرسشنامه مدیریت آموزشی

 • دانلود پرسشنامه مقیاس کنار آیی نوجوانان ACS

 • دانلود پرسشنامه مقیاس تاب اوری CD-RIS (کونورد و دیوید سون )

 • دانلود پرسشنامه مهارت های مقابله ای (روزنشتایل و کیف )

 • دانلود پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی ازدیدگاه معلم (هوپز و همکاران )

 • دانلود پرسشنامه اظطراب موقعیتی -خصیصه ای اشپیلبرگر STAI (مقیاس اظطراب موقعیتی )

 • دانلود پرسشنامه رفتاری کودکان (ایبرگ)

 • دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

 • دانلود پرسشنامه دسته بندی کارت های ویسکانسین (برگ وگرانت)

 • دانلود پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان

 • دانلود پرسشنامه مهارتهای مذاکره

 • دانلود پرسشنامه GHQ

 • دانلود پرسشنامه خود آگاهی

 • دانلود پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان

 • دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

 • دانلود رایگان پرسشنامه کارآفرینی

 • آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه تمام گرایش‌های مدیریت

 • دانلود پرسشنامه خلاقیت

 • دانلود پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

 • دانلود پرسشنامه مديريت تضاد

 • دانلود پرسشنامه مديريت تضاد

 • دانلود پرسشنامه ازمون 16عاملی کتل (ریموندبی کتل)

 • دانلود پرسشنامه مقیاس تنهایی (اشروهایمل و رنشاو)

 • دانلود پرسشنامه رابطه والدین وفرزندان (فرم مربوط به مادر)

 • دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

 • دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش خانواده FAD(بارکر)

 • دانلود پرسشنامه سازگاری با دیابت D.A.S(سالیوان)

 • دانلود پرسشنامه مقابله بادرد (نیسن ,ترنر, رومانوو استرل)

 • دانلود پرسشنامه دردهای مزمن

 • دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

 • دانلود پرسشنامه رضامندی زناشویی

 • دانلود پرسشنامه چک لیست مهارت های مقابله ای (کارور.اسکیر و وینتراب)

 • دانلود پرسشنامه منابع استرس یا عوامل استرس زا

 • دانلود پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین P.S.I

 • دانلود پرسشنامه سیاهه تجارب زندگی LES(سارسون و همکاران)

 • دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

 • دانلود پرسشنامه دست مسلط انت

 • دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

 • دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

 • دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

 • دانلود پرسشنامه میزان حمایت اجتماعی

 • دانلود پرسشنامه رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی ISSB (باررا)

 • دانلود پرسشنامه کیفیت روابط (پیرس و همکاران)

 • دانلود پرسشنامه مقیاس ادراک کنترل ویز 1991

 • دانلود پرسشنامه سبک شخصی رابینز PSI-II

 • دانلود پرسشنامه میزان امیدواری میلر

 • دانلود پرسشنامه نامیدی بک

 • دانلود پرسشنامه هامیلتون مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون

 • دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

 • دانلود پرسشنامه عبارتهای خود بیانی (گلاس و همکاران)

 • دانلود پرسشنامه مقیاس توانمندی من ESS

 • دانلود پرسشنامه چند وجهی صفات عاطف MACLRA (زاکرمن و لوبین )

 • دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت وعاطفه منفی PANAS

 • دانلود پرسشنامه فرم ارزیابی اختلال های تفکر

 • دانلود پرسشنامه ازمون پنج عامل بزرگ شخصیت

 • دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI

 • دانلود پرسشنامه ازمون شخصیتی ایزنک نوجوانان (نرم ایران)

 • دانلود رایگان پرسشنامه عادتهای مطالعه

 • دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

 • دانلود پرسشنامه مقیاس جایگاه کنترل لوفسون IPC

 • دانلود پرسشنامه جهت یابی

 • دانلود پرسشنامه دست برتری اصلاح شده بریگز وینبز

 • پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

 • پرسشنامه بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار

 • دانلودپرسشنامه خویشتن پنداری بک SCT

 • دانلود پرسشنامه ازمون خود پنداره راجرز(فرم الف)

 • دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس

 • دانلود پرسشنامه افسردی کودکان CDS

 • دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

 • دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی مادزلی

 • دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی یل بروان YBOCS

 • دانلودپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

 • دانلودپرسشنامه عزت نفس پوپ

 • دانلودازمون مختصرمعاینه وضعیت روانیMMSE

 • دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

 • دانلودپرسشنامه مقیاس خلق واحساس در نوجوانان

 • دانلودپرسشنامه مقیاس کنترل راتر(درونی_بروی)

 • دانلودپرشنامه اظطراب کتل

 • دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب وفشاراجتماعی SAD

 • دانلودپرسشنامه ترس ازارزیابی منفی دیگران FNE

 • زمینه یابی ترس فرم دوم FSS-II

 • پرسشنامه نگرانی پن استتPSWQ

 • پرسشنامه هراس اجتماعیSPIN

 • دانلودپرسشنامه وحشتزدگی وهراس البانیAPPQ

 • دانلودپرسشنامه اظطراب اشکارکودکان

 • دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

 • دانلودپرسشنامه ازمون شخصیتی ایزنک (بزرگسالان)

 • دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار-اون

 • دانلودپرسشنامه مقاس اظطراب وافسردگی هاسپیتال

 • دانلود پرسشنامه مقیاس اظطراب زانک S.A.S

 • دانلود پرسشنامه افسردگی بکBDI

 • مقیاس اظطراب زانکS.A.S

 • اظطراب بک

 • اظطراب هامیلتون

 • ازمون خلاقیت تورنس

 • پرسشنامه افسردگی پس از زایمان

 • فهرست علایم وسواس فکری عملی یل بروانYBOCS

 • پرسشنامه خودپنداری کودکان

 • پرسشنامه شادکامی اکسفورد

 • اخن باخن CBCL

 • عزت نفس کوپراسمیت

 • پرسشنامه چندمحوری بالینی میلونMCMI-II

 • ازمون شخصیتی نوروتیسیزم،برونگرایی،بازبودنNEOPIR

 • ازمون رشداجتماعی وایتزمن

 • باورهای غیرمنطقیIBT جونز

 • مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز(فرم معلمان)

 • دانلود مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

 • مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لد

 • پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه

 • چک لیست پرخاشگری

 • پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

 • پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)

 • دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان

 • برگزیده ها

  • 1
  • 2

  دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

  دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

  دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

  حجم:556KB | بازدید :3875

  عنوان انگليسي Vineland Social Maturity عنوان فارسي پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند زبان فارسی کاربرد وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای...

  دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

  دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

  دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

  حجم:555KB | بازدید :3364

  پرسشنامه شیوه های فرزند پروری این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط...

  دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

  دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

  دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

  حجم:347KB | بازدید :5165

  عنوان انگليسي Quality Of Life عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL) زبان فارسی کاربرد سنجش کيفيت زندگی فرد در دو هفته اخير منبع سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بين المللی سال...

  دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

  دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

  دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

  حجم:223KB | بازدید :4151

  عنوان انگليسي Agression Questionnaire عنوان فارسي آزمون پرخاشگری(AGQ) زبان فارسی کاربرد جهت سنجش ميزان پرخاشگری منبع نجاريان و همکاران سال ساخت 1375 تعداد سوال 30 سوال 4 گزينه...

  دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

  دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

  دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

  حجم:191KB | بازدید :4225

  عنوان انگليسي Cattells 16 personality Factor Questionnaire عنوان فارسي پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل زبان فارسی کاربرد ابزار ارزيابی شخصيت بزرگسال در چهارچوب 16 مقوله يا عامل منطقاً مستقل و اساساً بهنجار توصيف می‌گردد. نتايج تست در...

  دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

  دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

  دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

  حجم:176KB | بازدید :3385

  عنوان انگليسي Enriching & Nurturing Ralationship Issues , Communication and Happiness عنوان فارسي پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ(Enrich) زبان فارسی کاربرد تعيين حيطه های کاری و نقاط ضعف و قوت روابط زناشويی منبع ديويد اچ...

  پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

  پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

  پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

  حجم:171KB | بازدید :3691

  عنوان انگليسي Child Abuse and Neglect عنوان فارسي کودک آزاری و بی‌توجهی زبان فارسی کاربرد بررسی پيشينه کودک آزاری و بی توجهی منبع پژوهشگر ساخته ( فاطمه نوروزی) سال ساخت 1372 تعداد...