منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
 دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

 دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

فروشگاه فایل


دانلود پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین P.S.I

دانلود پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین P.S.I

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2462
عنوان انگليسي Parenting Stress Index (PSI) عنوان فارسي پرسشنامه شاخص تنيدگی والدين P.S.I زبان فارسی کاربرد ارزيابی تنيدگی در نظام والدين – کودک منبع آبيدين Abidin سال ساخت 1967 تعداد سوال 120 زير مقياس 14 خرده مقياس.6 مقياس در قلمرو کودکی، 7 مقياس در قلمرو والدينی، 1 مقياس استرس کلی زندگی. [قلمرو کودکی: سازش‌پذيری 11 ماده، پذيرندگی...
دانلود پرسشنامه سیاهه تجارب زندگی LES(سارسون و همکاران)

دانلود پرسشنامه سیاهه تجارب زندگی LES(سارسون و همکاران)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2458
عنوان انگليسي Life Experiences Survey عنوان فارسي پرسشنامه سياهه تجارب زندگی LES زبان فارسی کاربرد سنجش استرس‌های زندگی. سنجش رويدادهای تجربه شده زندگی منبع ساراسون و همکاران Sarason, Johnson, Siegel سال ساخت 1978 تعداد سوال 58 ماده +3 فضاي خالي كه براي ساير رويدادهاي تجربه شده است زير مقياس LES‌امکان مشحص کردن رويدادهای اختصاصی مربوط به...
دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2456
عنوان انگليسي Chief life Events Inventory (CIEI) عنوان فارسي پرسشنامه رويدادهای مهم زندگی (CIEI) زبان فارسی کاربرد ارزيابی ميزان حوادث استرس‌زای زندگی افراد. منبع پيکل Paykel سال ساخت 1971 تعداد سوال 65 زير مقياس تعداد عوامل استرس‌زا، ميزان استرس نحوه اجرا آزمودنی بايد رويدادهايی را که شخصاً تجربه‌کرده است علامت...
دانلود پرسشنامه دست مسلط انت

دانلود پرسشنامه دست مسلط انت

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2453
عنوان انگليسي Annetts hand preference questionnaire عنوان فارسي پرسشنامه دست مسلط آنت زبان فارسی کاربرد دست برتری منبع آنت Annette سال ساخت 1967 تعداد سوال 12 زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل نمره 2+ برای ترجيح دست راست در تمام مواقع. نمره 1+ برای ترجيح دست راست در اغلب موارد. نمره...
دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2451
عنوان انگليسي Dysfunctional Attitude scale (DAS) عنوان فارسي مقياس نگرش‌های زيانبار (ناکارآمد) زبان فارسی کاربرد سنجش طرح ‌‌واره‌های ناکارآمد و باورهای ناسازگارانه در بزرگسالان / پژوهش‌های شناختی. تعيين باورها و نگرش‌هايی که فرد را مستعد افسردگی می‌سازد. منبع بک و وايسمن Beck & Weissman سال ساخت 1978 تعداد سوال دو فرم هر يك داراي 40 ماده...
دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2450
عنوان انگليسي Cognitive Error Test (CET) عنوان فارسي پرسشنامه خطاهای شناختی CET زبان فارسی کاربرد - منبع داوود کربلايی و محمدميگونی سال ساخت 1380 تعداد سوال 50 زير مقياس 10 مقياس: 1- تفکر همه يا هيچ. 2- فيلتر ذهنی (منفی‌بينی). 3- تعميم افراطی. 4- نتيجه‌گيری عجولانه. 5- برچسب زدن به ديگران. 6- بی‌توجهی به امر مثبت. 7- فاجعه‌سازی...
دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2449
عنوان انگليسي Cognitive Error Test (CET) عنوان فارسي پرسشنامه خطاهای شناختی CET زبان فارسی کاربرد - منبع داوود کربلايی و محمدميگونی سال ساخت 1380 تعداد سوال 50 زير مقياس 10 مقياس: 1- تفکر همه يا هيچ. 2- فيلتر ذهنی (منفی‌بينی). 3- تعميم افراطی. 4- نتيجه‌گيری عجولانه. 5- برچسب زدن به ديگران. 6- بی‌توجهی به امر مثبت. 7- فاجعه‌سازی...
دانلود پرسشنامه میزان حمایت اجتماعی

دانلود پرسشنامه میزان حمایت اجتماعی

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2448
دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A) پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A) حمایت اجتماعی که به یک معنی عبارت است از ارتباط با دیگران؛ خواه منسوبین یا دوستان، عاملی است که وجود آن به اطمینان و خود شایستگی‌ها برای آزمودن تجارب جدید می‌افزاید و به عنوان شبکه‌ای از ارتباطات موجب ارتقاء رفاقت و همکاری می‌شود. از حمایت اجتماعی تعاریف مختلفی به عمل آمده است. حمایت اجتماعی به مراقبت، محبت، عزّت، تسلی و کمکی اطلاق...
دانلود پرسشنامه رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی ISSB (باررا)

دانلود پرسشنامه رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی ISSB (باررا)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2447
عنوان انگليسي Inventory of social supportive Behaviors عنوان فارسي پرسشنامه رفتارهای حمايت‌گرانه اجتماعی ISSB زبان فارسی کاربرد سنجش حمايت اجتماعی منبع باررا Barrera سال ساخت 1981 تعداد سوال 40 زير مقياس - نحوه اجرا به روش باررا از پاسخ دهنده خواسته می‌شود که هر يک از ماده ها را بخواند و فراوانی وقوع هر يک از رفتارهای مرتبط...
دانلود پرسشنامه کیفیت روابط (پیرس و همکاران)

دانلود پرسشنامه کیفیت روابط (پیرس و همکاران)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2260
عنوان انگليسي Quality of relationship inventory (QRI) عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت روابط زبان فارسی کاربرد سنجش حمايت اجتماعی، عمق روابط، روابط تعارضی/ حمايتهای دريافتی از روابط با افراد مهم زندگی. منبع پيرس و همکاران سال ساخت 1991 تعداد سوال 29 (7: حمايت اجتماعي، 6: عمق روابط، 12: روابط تعارضي، 4 ماده باقي‌مانده نمره‌گذاري نمي‌شود) زير...


برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

حجم:556KB | بازدید :3781

عنوان انگليسي Vineland Social Maturity عنوان فارسي پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند زبان فارسی کاربرد وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای...

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

حجم:555KB | بازدید :3261

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط...

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

حجم:347KB | بازدید :5010

عنوان انگليسي Quality Of Life عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL) زبان فارسی کاربرد سنجش کيفيت زندگی فرد در دو هفته اخير منبع سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بين المللی سال...

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

حجم:223KB | بازدید :4059

عنوان انگليسي Agression Questionnaire عنوان فارسي آزمون پرخاشگری(AGQ) زبان فارسی کاربرد جهت سنجش ميزان پرخاشگری منبع نجاريان و همکاران سال ساخت 1375 تعداد سوال 30 سوال 4 گزينه...

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

حجم:191KB | بازدید :4103

عنوان انگليسي Cattells 16 personality Factor Questionnaire عنوان فارسي پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل زبان فارسی کاربرد ابزار ارزيابی شخصيت بزرگسال در چهارچوب 16 مقوله يا عامل منطقاً مستقل و اساساً بهنجار توصيف می‌گردد. نتايج تست در...

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

حجم:176KB | بازدید :3301

عنوان انگليسي Enriching & Nurturing Ralationship Issues , Communication and Happiness عنوان فارسي پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ(Enrich) زبان فارسی کاربرد تعيين حيطه های کاری و نقاط ضعف و قوت روابط زناشويی منبع ديويد اچ...

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

حجم:171KB | بازدید :3607

عنوان انگليسي Child Abuse and Neglect عنوان فارسي کودک آزاری و بی‌توجهی زبان فارسی کاربرد بررسی پيشينه کودک آزاری و بی توجهی منبع پژوهشگر ساخته ( فاطمه نوروزی) سال ساخت 1372 تعداد...