منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
 دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

 دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

فروشگاه فایل


دانلودازمون مختصرمعاینه وضعیت روانیMMSE

دانلودازمون مختصرمعاینه وضعیت روانیMMSE

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:2017
یکی از رایجترین ابزار های مختصر اندازه گیری کارکرد کلی شناختی MMSE می باشد. محاسن آن کم هزینه بودن  ، سرعت اجرا ، قابلیت حمل آسان ، امکان اجرا و تفسیر با آموزش مختصر. این ابزار به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه ، استاندارد و با موفقیت در مطالعات ملی و بین المللی به کار برده شده است . حساسیت آن در تشخیص موارد خفیف دمانس کم است و به تشخیص های منفی کاذب در افراد دارای تحصیلات عالی منجر می شود . علاوه بر آن ، در افراد کم سواد نیز به تشخیص...
دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2016
عنوان انگليسي Agression Questionnaire عنوان فارسي آزمون پرخاشگری(AGQ) زبان فارسی کاربرد جهت سنجش ميزان پرخاشگری منبع نجاريان و همکاران سال ساخت 1375 تعداد سوال 30 سوال 4 گزينه اي زير مقياس 14 سوال خشم - 8 سوال عامل تهاجم و هشت ماده آن عامل کينه توزی را می سنجد نحوه اجرا خودگزارشی - مدادی کاغذی نحوه نمره دهي و...
دانلودپرسشنامه مقیاس خلق واحساس در نوجوانان

دانلودپرسشنامه مقیاس خلق واحساس در نوجوانان

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2015
عنوان انگليسي Mood & Feeling Questionnaire عنوان فارسي پرسشنامه خلق و احساس(MFQ) زبان فارسی کاربرد برای جداسازی کودکان و نوجوانان دارای اختلالات افسردگی 8 تا19 سال منبع - سال ساخت - تعداد سوال 34 زير مقياس - نحوه اجرا فردی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل در يک مقياس سه درجه ای نمره گذاری می شود( درست = 2-...
دانلودپرسشنامه مقیاس کنترل راتر(درونی_بروی)

دانلودپرسشنامه مقیاس کنترل راتر(درونی_بروی)

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2014
عنوان انگليسي Rotter Locus of control عنوان فارسي منبع کنترل درونی - بيرونی راتر زبان فارسی کاربرد برای ارزيابی مواد کنترل و سنجش ادراکات فرد از اين منبع کنترل . اين آزمون تفاوت های فردی را در زمينه اسناد و تجارب ادراکی - شخصی آشکار می سازد. منبع جوليان راتر(J.Rotter) سال ساخت 1966 تعداد سوال 29 ماده كه هر ماده از دو جزء تشكيل شده است- 23 ماده بصورت...
دانلودپرشنامه اظطراب کتل

دانلودپرشنامه اظطراب کتل

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:1932
پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) شاید کمتر کسی را بتوان یافت که اضطراب را تجربه نکرده باشد. اضطراب به عنوان حالت هیجانی ناخوشایند و شدیدی در نظر گرفته می‌شود که دارای دو نشانه اصلی است که عبارتند از نشانه‌های فیزیکی و روان‌شناختی. در واقع می‌توان اضطراب را شامل احساس تنش، نگرانی و عصبی بودن دانست. اضطراب به دو نوع تقسیم می‌شود: تسهیل کننده  و ناتوان کننده. اگر احساس ترس و بی‌قراری توسط یک شرایط یا موقعیت خاص در فرد ایجاد شود، این...
دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب وفشاراجتماعی SAD

دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب وفشاراجتماعی SAD

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1928
اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل از خرید دقت نمایید. عنوان انگليسي Social Avoidance and Distress (SAD) عنوان فارسي مقياس اجتناب ، فشار و ناراحتی اجتماعی زبان فارسی کاربرد سنجش اضطراب اجتماعی منبع واتسون و فرند Watson & Friend سال ساخت 1969 تعداد سوال 28 زير مقياس 2 زيرمقياس‌دارد: 1- اجتناب اجتماعی، 2-...
دانلودپرسشنامه ترس ازارزیابی منفی دیگران FNE

دانلودپرسشنامه ترس ازارزیابی منفی دیگران FNE

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1926
عنوان انگليسي Fear of Negative Evaluation. (FNE) عنوان فارسي ترس از ارزيابی منفی ديگران زبان فارسی کاربرد - منبع واتسون و فرند Watson & Friend سال ساخت 1969 تعداد سوال 30 (17ماده پاسخ مثبت و 13 ماده پاسخ منفي) زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دامنه نمره بين صفر و 30 است. نمره 18 به بالا...
 زمینه یابی ترس فرم دوم FSS-II

زمینه یابی ترس فرم دوم FSS-II

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:1922
 زمینه یابی ترس فرم دوم FSS-II زینبارگ...
پرسشنامه نگرانی پن استتPSWQ

پرسشنامه نگرانی پن استتPSWQ

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1919
عنوان انگليسي Pen State Worry Questionnaire (PSWQ) عنوان فارسي پرسشنامه نگرانی پن استت زبان فارسی کاربرد سنجش صفت نگرانی منبع زينبارگ و بارلو Zinbarg & Barlow سال ساخت 1996 تعداد سوال 16 زير مقياس عموميت، شدت و کنترل‌ناپذيری نگرانی مرضی نحوه اجرا قلم کاغذی ، خودسنجی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دامنه...
پرسشنامه هراس اجتماعیSPIN

پرسشنامه هراس اجتماعیSPIN

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1916
این ابزار نخستین بارتو سط کانوروهمكاران به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردید. ابزارمزبور یک مقیاس خود سنجی 17 ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس(6ماده)، اجتناب (7 ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (4 ماده) می باشد. هر ماده یا سؤال براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای (به هیچ وجه=0، کم=1، تااندازه ای=2، خیلی زیاد=3 و بی نهایت=4) درجه بندی می شود. حسنوند عموزاده و همکاران در نمونه ی غیر بالینی در ایران "روایی" و "اعتباراین مقیاس را بدست آوردند....


برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

حجم:556KB | بازدید :3781

عنوان انگليسي Vineland Social Maturity عنوان فارسي پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند زبان فارسی کاربرد وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای...

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

حجم:555KB | بازدید :3261

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط...

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

حجم:347KB | بازدید :5010

عنوان انگليسي Quality Of Life عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL) زبان فارسی کاربرد سنجش کيفيت زندگی فرد در دو هفته اخير منبع سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بين المللی سال...

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

حجم:223KB | بازدید :4059

عنوان انگليسي Agression Questionnaire عنوان فارسي آزمون پرخاشگری(AGQ) زبان فارسی کاربرد جهت سنجش ميزان پرخاشگری منبع نجاريان و همکاران سال ساخت 1375 تعداد سوال 30 سوال 4 گزينه...

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

حجم:191KB | بازدید :4103

عنوان انگليسي Cattells 16 personality Factor Questionnaire عنوان فارسي پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل زبان فارسی کاربرد ابزار ارزيابی شخصيت بزرگسال در چهارچوب 16 مقوله يا عامل منطقاً مستقل و اساساً بهنجار توصيف می‌گردد. نتايج تست در...

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

حجم:176KB | بازدید :3301

عنوان انگليسي Enriching & Nurturing Ralationship Issues , Communication and Happiness عنوان فارسي پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ(Enrich) زبان فارسی کاربرد تعيين حيطه های کاری و نقاط ضعف و قوت روابط زناشويی منبع ديويد اچ...

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

حجم:171KB | بازدید :3607

عنوان انگليسي Child Abuse and Neglect عنوان فارسي کودک آزاری و بی‌توجهی زبان فارسی کاربرد بررسی پيشينه کودک آزاری و بی توجهی منبع پژوهشگر ساخته ( فاطمه نوروزی) سال ساخت 1372 تعداد...