منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
 دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

 دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

فروشگاه فایل

گروه محصول -> ->
 دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

دانلود پرسشنامه باورهاي فراشناخت

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10809
  پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30) فراشناخت به دانش یا کنترل بر تفکر و فعالیت‌های یادگیری گفته می‌شود که از طریق تعدیل حل مسئله اجتماعی بر فعالیت‌های جسمی و ذهنی اثر می‌گذارد. فراشناخت به شکل فرآیند تفکر درباره تفکر تعریف شده است. برخی پژوهشگران عقیده دارند که فراشناخت به عنوان دانش فرد در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی خود و هر چیز دیگری که به این فرآیندها مربوط باشد، تعریف شده است. به اعتقاد فلاول...
 دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

دانلود پرسشنامه کنترل فکر TCQ

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:10807
پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ) پژوهش روی راهبردهای کنترل تفکر، اجزای آن‌ها و تاثیرشان بر رفتار، از زمانی آغاز شد که واگنر و همکاران، پارادایم سرکوبی تفکر را در حوزه سبب‌شناسی اختلال‌های روانی معرفی کردند. مراد از سرکوبی، تلاش تعمدی برای نیندیشیدن درباره یک موضوع یا فکر خاص است. نخستین فرآیند در سرکوبی یک فکر، جستجوی تعمدی و هوشیار افکار سرکوب نشده یا فکر هدف و حفظ فکر انتخاب شده جایگزین در هوشیاری است. هربار رخداد فکر...
دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

دانلود پرسشنامه طرح رفتاري بورتنر B و A

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10806
عنوان انگليسي Bortner personality types(A,B عنوان فارسي مقياس تيپ شخصيتی B,A بورتنر زبان فارسی کاربرد ارزيابی تيپ شخصيتی در افراد A,B منبع بورتنر(Bortner) سال ساخت 1969 تعداد سوال 14 زير مقياس - نحوه اجرا فردی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل به روش ليکرت ،14 جفت عبارت در يک طرف هر يک از آنها رفتاری ويژه تيپ A و طرف...
دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10804
عنوان انگليسي The Perceived competence scale عنوان فارسي پرسشنامه ادراک کفايت زبان فارسی کاربرد کفايت شخصی و خودبسندگی را در حوزه‌های تحصيلی مدرسه ارزيابی می‌کند. سلوک رفتاری، مقبوليت اجتماعی، ظاهر جسمی و ورزشی و خود ارزشمندی کلی منبع هارتر Harter سال ساخت 1985 تعداد سوال 17 زير مقياس کفايت شخصی و خودبسندگی را در حوزه‌های...
دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی والتر دابلیو هودسن (IMS)

دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی والتر دابلیو هودسن (IMS)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:10803
شاخص رضایت زناشویی بنا به اظهار (منبع داخل فایل)، توسط والتر دابلیو هودسن با هدف اندازه گیری مشکلات رابطه زناشویی طراحی شده است. این پرسشنامه یک ابزار ۲۵ سؤالی است و برای اندازه گیری میزان، شدت یا دامنه مشکلات زن و شوهر مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون دارای دو نمره برش است یک نمره (۵+) ۳۰ که نمرات بیش از ۳۰ دال بر مشکلات بالینی قابل ملاحظه است. دومین نمره برش ۷۰ است که نمرات بالاتر از ان همیشه حاکی از استرس شدید مراجع است. (همان...
 دانلود پرسشنامه FIRO-B

دانلود پرسشنامه FIRO-B

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10800
عنوان انگليسي Fundamental Interpersonal Relation Orientation- behavior عنوان فارسي مقياس اساسی رفتار در روابط بين فردی (FIRO-B) زبان فارسی کاربرد چگونگی برقراری رابطه فرد با ديگران و شيوه خاص وی در اين تعامل. چگونگی رفتار شخص. منبع شوتز Shutz سال ساخت 1958 تعداد سوال 54 ، هر 9 سؤال مربوط به يكي از خرده مقياس‌هاست. زير مقياس جهت‌گيری شخص در سه...
دانلود پرسشنامه حوادث زندگي ( پيكل و همكاران )

دانلود پرسشنامه حوادث زندگي ( پيكل و همكاران )

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10798
عنوان انگليسي Social Readjustment Rating Scale عنوان فارسي پرسشنامه حوادث زندگی زبان فارسی کاربرد درجه اهميت وقايع زندگی و ميزان استرس‌زايی آنها منبع توماس هولمز و ريچارد ريهی Holmes & Rahe سال ساخت 1940 تعداد سوال 69 زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی – جمعی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل مجموع نمرات...
دانلود پرسشنامه تعبیر رویدادها (نسخه مربوط به خود) باتلر

دانلود پرسشنامه تعبیر رویدادها (نسخه مربوط به خود) باتلر

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:10797
عنوان انگليسي Ambiguous social situation Interpretation Questionnaire(ASSIQ) عنوان فارسي پرسشنامه تعبير رويدادها زبان فارسی کاربرد سوگيری تعبير در افراد مبتلا به هراس اجتماعی منبع باتلر و همکاران سال ساخت 1983 نسخه تجديدنظر شده تعداد سوال 22 ماده براي فرم مربوط به خود و 22 ماده براي فرم مربوط به ديگران . جمعاً 44 ماده. زير مقياس سناريوهای اجتماعی...
دانلود پرسشنامه اضطراب موقعیتی – خصیصه ای اسپیلبرگر (مقیاس اضطراب موقعیتی)STAI

دانلود پرسشنامه اضطراب موقعیتی – خصیصه ای اسپیلبرگر (مقیاس اضطراب موقعیتی)STAI

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10796
عنوان انگليسي Spielberger state – trait Anxiety Inventory عنوان فارسي اضطراب موقعيتی – خصيصه‌ای اشپيلبرگر STAI زبان فارسی کاربرد وسيله خودسنجی است، سنجش اضطراب حالتی و اضطراب صفتی منبع اشپيلبرگر، گورساخ ولوشر Spielberger, Gorsuch & Lushere سال ساخت 1970 تعداد سوال 40 (دو فرم 20 سؤالي) زير مقياس حالات اضطرابی (اضطراب آشکار S)- صفات اضطرابی...
دانلود پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال ATQ

دانلود پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال ATQ

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10792
عنوان انگليسي Automatic thoughts Questionnaire عنوان فارسي پرسشنامه افکار خودآيند ATQ زبان فارسی کاربرد افکار خودآيند مربوط به افسردگی را براساس ميزان اعتقاد فرد به آن‌ها و فراوانی آنها می سنجد. منبع هولان و کندال Hollan & Kendall سال ساخت 1980 تعداد سوال 22عبارت زير مقياس دو نمره به‌دست می‌دهد: فراوانی افکار، ميزان اعتقاد به...
دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان (فرم گزارش كودك) تیشر و لانگ CDS

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان (فرم گزارش كودك) تیشر و لانگ CDS

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10790
عنوان انگليسي Child depression Scale. عنوان فارسي افسردگی کودکان CDS (فرم گزارش ديگران) زبان فارسی کاربرد سنجش افسردگی کودکان منبع تيشر و لانگ Tisher & Lang سال ساخت 1978 تعداد سوال 66 زير مقياس مقياس‌های فرعی CDS عبارتند از: 1- پاسخ عاطفی (8 ماده) 2- مشکلات اجتماعی (8 ماده) 3-فقدان عزت نفس (8 ماده) 4- اشتغال ذهنی به بيماری خود و مرگ (7 ماده) 5-...
دانلود پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص نسخه والدین DPS

دانلود پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص نسخه والدین DPS

قیمت: 40,000 ريالکد فایل:10786
عنوان انگليسي Diagnostic predicting scale (DPS) عنوان فارسي مقياس پيش‌بينی تشخيص DPS فرم والدين زبان فارسی کاربرد آسيب‌شناسی روانی کودکان منبع لوکاس و همکاران Lucas et al سال ساخت 2001 تعداد سوال 100 آيتم دارد زير مقياس 14 زيرمقياس دارد.فوبيای اجتماعی، اختلال اضطراب جدايی، اختلال گذرهراسی، اختلال هراس ،اختلال اضطراب فراگير، فوبيای...
دانلود پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سلیمان و فیشر نسخه ک

دانلود پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سلیمان و فیشر نسخه ک

قیمت: 40,000 ريالکد فایل:10784
عنوان انگليسي Diagnostic predicting scale عنوان فارسي مقياس پيش‌بينی تشخيص DPS فرم کودک زبان فارسی کاربرد آسيب‌شناسی روانی کودکان . منبع لوکاس و همکاران Lucas et al سال ساخت 2001 تعداد سوال 106 آيتم دارد . زير مقياس 18 زيرمقياس دارد.فوبيای اجتماعی، اختلال اضطراب جدايی، اختلال گذرهراسی، اختلال هراس، اختلال اضطراب فراگير، فوبيای...
دانلود پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن و همکاران

دانلود پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن و همکاران

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:10550
عنوان انگليسي Attributional Style Questionnaire عنوان فارسي پرسش‌نامه سبک اسنادی زبان فارسی کاربرد اندازه‌گيری‌ اسنادها منبع سليگمن و همکاران Seligman et al. سال ساخت 1979 تعداد سوال 10 سؤال يا موقعيت كه هر سؤال خود شامل 3 سؤال مي‌باشد. جمعا 36 سؤال . زير مقياس 6 موقعيت اسنادهای علی در مورد پيامدهای ثبت (موفقيت).6 موقعيت اسنادهای علی در...
دانلود پرسشنامه فرایند هویت ایگو آدامز( EIPQ) شی و فیچ

دانلود پرسشنامه فرایند هویت ایگو آدامز( EIPQ) شی و فیچ

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10548
عنوان انگليسي Ego Identity process Questionnaire عنوان فارسي پرسشنامه فرآيند هويت ايگو زبان فارسی کاربرد ارزيابی هويت ايگو از دو بعد کاوش و تعهد. منبع آدامز، شی و فيچ. Adams, Shea , Fitch سال ساخت 1979 تعداد سوال 64 (فرم اوليه 24 سؤال دارد) زير مقياس کاوش 32 سؤال. تعهد 32 سؤال . نحوه اجرا قلم و کاغذی، فردی- خودگزارش‌دهی .مقياس 6...
دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی تفکر زبان و ارتباطات اندرسن و گرووTLC

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی تفکر زبان و ارتباطات اندرسن و گرووTLC

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:10543
  مقياس ارزيابی تفکر، زبان و ارتباطات زبان اصلی فارسي کلید واژه ها Schizophrenia and disorders with psychotic features, communication, Dementia, Logic, Mental disorders, Language, Language Tests. کاربرد ارزيابی اختلالات مثبت تفکر: (فشار تکلم، بی‌راهه رفتن تفکر، تفکر مماسی، بی‌ربطی و بی‌نظمی) و اختلالات منفی تفکر: (فقر کلام و فقر محتوای کلام) سازنده آندرسن و گروو Andreasen & Grove سال...
دانلود پرسشنامه استرس استاینمتز

دانلود پرسشنامه استرس استاینمتز

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10541
عنوان انگليسي Occupational Stress عنوان فارسي استرس شغلی استاينمتز زبان فارسی کاربرد به بررسی استرس فرد در رابطه با ماهيت کار، همکاران و سرپرستان می‌پردازد. منبع استاينمتز ُُُSteinmetz سال ساخت 1977 تعداد سوال 36 زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل هرگز(0)، بندرت (1)،...
دانلود پرسشنامه مقياس صفت خشم اسپيلبرگر

دانلود پرسشنامه مقياس صفت خشم اسپيلبرگر

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:10537
عنوان انگليسي Spielberger Trait Anger scale عنوان فارسي مقياس صفت خشم اسپيلبرگر زبان فارسی کاربرد ارزيابی وضعيت روحی‌(خشم) منبع اسپيلبرگر Spielberger سال ساخت 1980 تعداد سوال 10 عبارت و هر عبارت شامل 4 گزينه است زير مقياس - نحوه اجرا قلم وکاغذی. هرجمله را با دقت می‌خواند و يک گزينه را که در مورد وضعيت روحی و خشم صادق است...
بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني

بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:5699
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی : مسلما شناسایی فاصله بین وضع موجود، و وضع مطلوب از نظر جو سازمانی حاکم بر دانشکده های مورد مطالعه جهت به سازی مدیریت در استفاده بهینه از منابع موجود سازمانی، نیازی است که مدیران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت جهت رفع آن باید اقدامات لازم را مبذول دارند. اما قبل از هرگونه اقدام، مدیران و برنامه ریزان باید جو سازمانی موجود...
دانلود پاورپوینت جایگزینی فرآورده های گیاهی در غذا

دانلود پاورپوینت جایگزینی فرآورده های گیاهی در غذا

قیمت: 22,000 ريالکد فایل:5696
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت کتاب حکمرانی خوب

دانلود پاورپوینت کتاب حکمرانی خوب

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:5694
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت مدیریت بحران تحریم

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران تحریم

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:5693
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت بازاريابي و قانون هدفمندي يارانه ها

دانلود پاورپوینت بازاريابي و قانون هدفمندي يارانه ها

قیمت: 19,000 ريالکد فایل:5692
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت آمارتولید ومصرف انواع دیرگداز ها در ایران وجهان

دانلود پاورپوینت آمارتولید ومصرف انواع دیرگداز ها در ایران وجهان

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:5691
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت بررسی گزارش تجارت جهانی

دانلود پاورپوینت بررسی گزارش تجارت جهانی

قیمت: 21,000 ريالکد فایل:5690
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت توربین گاز

دانلود پاورپوینت توربین گاز

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:5689
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:5688
چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟ شاه  راه  موفقیت  و  پول  و  ثروت  که شما را به سرزمین طلا می رساند     مژده                                                مژده فقط تا شش ماه اینده به یک مغناطیس  پول و ثروت تبدیل خواهید...
دانلود پاورپوینت نظام اقتصادی صدر اسلام

دانلود پاورپوینت نظام اقتصادی صدر اسلام

قیمت: 28,000 ريالکد فایل:5687
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت مهندسی مکانیک

دانلود پاورپوینت مهندسی مکانیک

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:5686
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت سیستم Pacs

دانلود پاورپوینت سیستم Pacs

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:5685
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پرسشنامه آزمون خواندن Alovette مصطفی تبریزي

دانلود پرسشنامه آزمون خواندن Alovette مصطفی تبریزي

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:4499
عنوان انگليسي Alovette عنوان فارسي آزمون خواندن زبان فارسی کاربرد اختلالات خواندن منبع مصطفی تبريزی سال ساخت - تعداد سوال 60 ماده زير مقياس توانايی شنيداری و تلفظ کردن، حافظه شنيداری و توالی شنيداری، مشکلات مربوط به ادراک ديداری، تميزديداری، حافظه و توانی ديداری، خواندن موارد استثتايی، عدم آشنايی به مفهوم زبان و ضمير،...
دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:4482
عنوان انگليسي Cattells 16 personality Factor Questionnaire عنوان فارسي پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل زبان فارسی کاربرد ابزار ارزيابی شخصيت بزرگسال در چهارچوب 16 مقوله يا عامل منطقاً مستقل و اساساً بهنجار توصيف می‌گردد. نتايج تست در پيش‌بينی رغبتهای حرفه‌ای و عملکرد شغلی و درک سازش يافتگی شخصی سودمند است. منبع ريموند بی‌ کتل Cattell سال ساخت 1949 تعداد...
دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:4466
هدف پرسشنامه : تعیین میزان حمایت اجتماعی. نحوه تکمیل : برای هر کدام از جملات، از گزینه‌های (موافقم)،   (مخالفم) استفاده کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است. تعداد سوالات:  22 نوع فایل : Word روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران...
دانلود پرسشنامه بیماري اسکیزوفرنیاي

دانلود پرسشنامه بیماري اسکیزوفرنیاي

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:4462
عنوان انگليسي - عنوان فارسي ارزيابی اطلاعات خانواده‌ها در مورد بيماری اسکيزوفرنيای پارانوئيد مزمن زبان فارسی کاربرد ميزان آگاهی‌های خانواده بيمار پيرامون علائم و درمان و طرز رفتار با بيمار منبع شريدن و مور Sheridan & Moore سال ساخت 1991 تعداد سوال 25 زير مقياس - نحوه اجرا مداد و کاغذی نحوه نمره...
دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسون

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسون

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:4460
عنوان انگليسي MASLACH Burnout Inventory عنوان فارسي فرسودگی شغلی مازلاخ MBI زبان فارسی کاربرد ابزار مورد استفاده در بررسی فرسودگی شغلی منبع مازلاخ و جکسون Maslach & Jackson سال ساخت 1981 تعداد سوال 22 زير مقياس خستگی هيجانی که خود به دو بخش خستگی جسمانی و خستگی روان‌شناختی تقسيم می‌شود. مسخ شخصيت يا از خود بيگانگی، کمالات شخصی که خود...
دانلود پرسشنامه فشارروانی خانواده FBIS(پای و کاپور)

دانلود پرسشنامه فشارروانی خانواده FBIS(پای و کاپور)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:4457
عنوان انگليسي Family Burden Interview scale عنوان فارسي پرسشنامه فشار روانی خانواده زبان فارسی کاربرد اندازه‌گيری فشار مراقب منبع پای و کاپور Pai & Kapur سال ساخت 1981 تعداد سوال 15 زير مقياس 6 زيرمقياس شامل: فشار اقتصادی، اختلال در فعاليتهای روزمره خانواده، اختلال در استراحت خانواده، اختلال در روابط تأثير بر سلامت جسمی ديگران،...
آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه و مقاله

آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه و مقاله

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:3565
آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه و مقاله در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده می شود، اعضا نمونه یا جامعه، با پر کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه ای که خود آن را بر عهده داشته اند شرکت می کنند. به همین دلیل سؤال ها و راهنمایی های مربوط به آن باید به اندازه کافی روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو نقش مصاحبه کننده را نیز اجرا کند این گونه پرسشنامه ها را نیز می توان در محل های موردنظر مثل منازل و محل کار اشخاص و اماکن عمومی مثل...
پرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات

پرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:3564
پرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.     پرسشنامه   بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات و  شاخصهای ارزیابی عملکرد واحد های فناوری اطلاعات   Exploring Validity of CIO Competencies ّFramework And Indicator of IT Departments Performance...
دانلود پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء

دانلود پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء

قیمت: 39,000 ريالکد فایل:3386
دانلود پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء   این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. هدف: این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.  تعداد سوالات:  30 توضیحات: این پرسشنامه از کتب معتبر مدیریت استخراج شده و استاندارد می باشد. سوالات این پرسشنامه به شکل سه گزینه ای طراحی شده اند و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده...
دانلود پرسشنامه قابلیت نگهداری نرم‌افزار و بازنشستگی نرم‌افزار

دانلود پرسشنامه قابلیت نگهداری نرم‌افزار و بازنشستگی نرم‌افزار

قیمت: 39,000 ريالکد فایل:3385
دانلود پرسشنامه  قابلیت نگهداری نرم‌افزار و بازنشستگی نرم‌افزار این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. پرسشنامه حاضر برای تعیین متریکهای موثر در مورد قابلیت نگهداری نرم‌افزارو بازنشستگی نرم‌افزار می‌باشد كه به عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي نرم‌افزار  گروه فناوري اطلاعات و كامپيوتر است. در اين تحقيق، مدل جدیدی از کیفیت نرم‌افزار و انباره‌اي از متریکهای...
دانلود پرسشنامه نقش ورزش‌های همگانی در افزایش سلامت جسمی و روانی افراد

دانلود پرسشنامه نقش ورزش‌های همگانی در افزایش سلامت جسمی و روانی افراد

قیمت: 59,000 ريالکد فایل:3384
دانلود پرسشنامه نقش ورزش‌های همگانی در افزایش سلامت جسمی و روانی افراد این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. تعداد پرسش‌های استفاده شده در پرسشنامه: ۲۸ پرسش فایل ورد قابل...
آموزش طراحی پرسشنامه

آموزش طراحی پرسشنامه

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:3383
طراحی پرسشنامه این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. بسیاری پروژه های تحقیقاتی و پايان نامه ها نیازمند جمع آوری داده های اولیه از افراد هستند. پرسشنامه ها اغلب بهترین راه جمع آوری چنین اطلاعات و دیدهایی هستند. با این وجود, یک پرسشنامه که با طراحی بد ممکن است پاسخی در پی نداشته باشد و یا حاصل آن نتایج بی فایده باشد. در این راهنما , اصولی برای حذف دام ها و تضمین نتایج موفق ارائه شده...
 پرسشنامه مدیریت آموزشی

پرسشنامه مدیریت آموزشی

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:3382
 پرسشنامه مدیریت آموزشی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. این پرسشنامه با هدف تعیین نیازهای آموزشی شما ( در هر بخشی که اشتغال دارید ) تنظیم شده. پرسشنامه  دارای چهار بخش میباشد ،بخش اول مربوط به مشخصات فردی شما ،بخش دوم در مورد دلائل شما جهت رفع نیازهای آموزشی، بخش سوم در رابطه با نیازهای آموزشی شما در حیطه های مختلف و بخش چهارم در مورد نحوۀ برآورده کردن نیازهای آموزشی شما میباشد...
دانلود پرسشنامه مقیاس کنار آیی نوجوانان ACS

دانلود پرسشنامه مقیاس کنار آیی نوجوانان ACS

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:3152
تعداد گویه ها: 79 هدف: اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان 12 تا 18 ساله و شناسایی 18 نوع راهبرد مقابله ای زیر مقیاس ها: حمایت اجتماعی – حل مشکل – تلاش – نگرانی – دوستان – تعلق – تفکر آرزومندانه – کنار نیامدن – کاهش تنش – اقدام اجتماعی – نادیده گرفتن – سرزنش خود – خودداری – معنویت – تمرکز مثبت – کمک حرفه ای – آرام سازی – تفریحات...
دانلود پرسشنامه مقیاس تاب اوری CD-RIS (کونورد و دیوید سون )

دانلود پرسشنامه مقیاس تاب اوری CD-RIS (کونورد و دیوید سون )

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:3147
تاب آوری که در برخی متون به انعطاف پذیری نیز ترجمه شده است معادل اصطلاح Resilience می‌باشد. از نظر زبان‌شناسی تاب آوری به عنوان قدرت یا توانایی برای بازگشت به حالت اولیه، فشردگی و کشش اشاره دارد. در کل می‌توان تاب آوری را این‌گونه تعریف کرد: تعامل بین افراد و محیط آن‌ها برای رسیدن به شرایط متوسط سلامت در هنگام مواجهه با مشکلات و سختی‌ها. به طور خلاصه می‌توان چنین گفت که تاب آوری توانایی فردی، خانوادگی و اجتماعی یک فرد است که سبب...
دانلود پرسشنامه مهارت های مقابله ای (روزنشتایل و کیف )

دانلود پرسشنامه مهارت های مقابله ای (روزنشتایل و کیف )

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:3133
عنوان انگليسي Coping Scale Revised عنوان فارسي چک ليست مهارت‌های مقابله‌ای (CS-R) زبان فارسی کاربرد بررسی شيوه‌های پاسخدهی افراد به استرس منبع کارور، شه ير، وينتراب Carver, Schier & Weintraub سال ساخت 1989 تعداد سوال 72 ماده در 18 طبقه كه هر طبقه 4 آيتم دارد . هر سوال 5 گزينه دارد. اين آزمون در اصل داراي 13 مقياس بوده است و هر مقياس 4 ماده...
دانلود پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی ازدیدگاه معلم (هوپز و همکاران )

دانلود پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی ازدیدگاه معلم (هوپز و همکاران )

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:3128
عنوان انگليسي Social Interaction Rating ُScaleSTRS) عنوان فارسي مقياس درجه بندی تعامل اجتماعی از ديدگاه معلم زبان فارسی کاربرد ارزيابی گوشه‌گيری اجتماعی منبع هوپز و همکاران Hopes et al. سال ساخت 1978 تعداد سوال 8 زير مقياس - نحوه اجرا از 8 ماده تشکيل شده با دامنه نمره بين (8 تا 56 و پاسخ‌های 7 گزينه‌ای) نحوه نمره...
دانلود پرسشنامه اظطراب موقعیتی -خصیصه ای اشپیلبرگر STAI (مقیاس اظطراب موقعیتی )

دانلود پرسشنامه اظطراب موقعیتی -خصیصه ای اشپیلبرگر STAI (مقیاس اظطراب موقعیتی )

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:3125
عنوان انگليسي Spielberger state – trait Anxiety Inventory عنوان فارسي اضطراب موقعيتی – خصيصه‌ای اشپيلبرگر STAI زبان فارسی کاربرد وسيله خودسنجی است، سنجش اضطراب حالتی و اضطراب صفتی منبع اشپيلبرگر، گورساخ ولوشر Spielberger, Gorsuch & Lushere سال ساخت 1970 تعداد سوال 40 (دو فرم 20 سؤالي) زير مقياس حالات اضطرابی (اضطراب آشکار S)- صفات اضطرابی...
دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

دانلود پرسشنامه CBCL اخن باخن

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:3017
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شده است. ۱۰ ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق، ۱۰ ماده به شیوه استبدادی و ۱۰ ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند...
دانلود پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان

دانلود پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2700
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. سواد اطلاعاتي مفهومي است كه در نتيجه تحولات و تغييرات سريع در فناوري‌هاي اطلاعاتي پيدا شده است. به مهارت‌هايي كه فرد به‌منظور ادامه حيات در جامعه اطلاعاتي به آنها نيازمند است، سواد اطلاعاتي گفته مي‌شود. سواد اطلاعاتي محور پايان نامه دانشجويان مديريت آموزشي است و دانشجويان مديريت فناوري اطلاعات نيز مي‌توانند در پژوهش خود از اين مفهوم استفاده...
دانلود پرسشنامه مهارتهای مذاکره

دانلود پرسشنامه مهارتهای مذاکره

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2699
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. مهارت‌هاي مورد نياز براي انجام مذاكره موفق و دستيابي به اين تضمين كه توافق حاصل از مذاكره اهداف مورد نظر را تأمين مي‌كند  یکی از مهمترین  توانایی های مدیران است .پرسشنامه حاضر کمک میکند تا مهارت های  مذاکره مدیران سنجیده شود...
دانلود پرسشنامه GHQ

دانلود پرسشنامه GHQ

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2698
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای پاسخگویی به یکی از دغدغه‌های اساسی متخصصان حوزه سلامت روان به وجود آمد. همواره وجود یک ابزار مناسب و کوتاه که بتواند ملاکی درباره سلامت روان کلی افراد جامعه ارائه دهد و بتوان به گستردگی آن را اجرا کرد در ذهن محققان این حوزه وجود داشته است. با توجه به همین نیازها این پرسشنامه تهیه شد. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) در سال ۱۹۷۲ توسط گلدبرگ ساخته شد و...
دانلود پرسشنامه خود آگاهی

دانلود پرسشنامه خود آگاهی

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2697
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. هدف پرسشنامه : این پرسشنامه با هدف کشف دیدگاه فرد نسبت به خودش و اینکه چطور می‌تواند با توجه به نیازهای خاصی که دارد به بهبود خود بپردازد، طراحی گردیده است. پاسخ‌های شما به پرسش‌ها باید منعکس کننده نگرش‌ها و رفتارهایی باشد که هم اکنون دارا هستید و نه آنچه که شما دوست دارید داشته باشید.  نحوه تکمیل :به هریک از پرسش‌ها با توجه به طیف شش گانه زیر صادقانه پاسخ...
دانلود پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان

دانلود پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2696
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان  6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس (  DSM-IV) در هشت صفحه و 110 سوال می باشد که به صورت  کامل همراه نرم استاندارد برای تجزیه و تحلیل داده ها می باشد . فایل بصورت ورد می باشد . و کاملا استاندارد می باشد...
دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

قیمت: 39,000 ريالکد فایل:2695
دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.     این پرسشنامه بومي و استانداردي که در اختيار داريد براي اندازه گيري ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني طراحي شده است. به طور يقين پاسخ هاي دقيق جنابعالي در تکميل پرسشنامه، امتيازهاي دقيقي را که بيانگر نيمرخ کارآفريني شماست، به دست مي دهد.توضیحات : این پرسشنامه حاوی 95 سوال است که 8 ویژگی شخصیتی کارآفرینانه را...
دانلود رایگان پرسشنامه کارآفرینی

دانلود رایگان پرسشنامه کارآفرینی

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2694
دانلود پرسشنامه...
آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه تمام گرایش‌های مدیریت

آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه تمام گرایش‌های مدیریت

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2693
آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه تمام گرایش‌های مدیریت در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده می شود، اعضا نمونه یا جامعه، با پر کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه ای که خود آن را بر عهده داشته اند شرکت می کنند. به همین دلیل سؤال ها و راهنمایی های مربوط به آن باید به اندازه کافی روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو نقش مصاحبه کننده را نیز اجرا کند این گونه پرسشنامه ها را نیز می توان در محل های موردنظر مثل منازل و محل کار اشخاص...
دانلود پرسشنامه خلاقیت

دانلود پرسشنامه خلاقیت

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2692
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. پرسشنامه خلاقیت هدف: این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. نحوه تکمیل: در سالهای اخیرف آزمونهای چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای خلاق ایجاد گردیده است. در حالی که هر یک از آنها به نوبه خودمفید هستند. ولی آنها به حد کافی شبکه پیچیده رفتارها و به ویژه خصوصیاتی همچون رفتار، نگرش، انگیزش، ارزش، منافع و سایر متغیرهایی که فرد را برای تفکر...
دانلود پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

دانلود پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2691
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. بحران در سازمانهای مختلف با بینش مثبت بایستی به عنوان یک سرمایه تلقی شود و این به خاطر این است که در بحران، مجموعه امکانات سازمان، ساختارها، نیروی انسانی، توانمندی قانونی، و... به خوبی با همدیگر ترکیب شده و همدلی مناسبی در سازمان ایجاد و از امکانات بلااستفاده سازمان به نحو مطلوبی استفاده می شود. هرچند بروز بحران سرمایه است ولی بعضی از بحرانهای سرکش، موجب اختلال در روند کار...
دانلود پرسشنامه مديريت تضاد

دانلود پرسشنامه مديريت تضاد

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2689
دانلود پرسشنامه مديريت تضاد این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، بررسی سبک مدیریت تضاد استفاده شد توسط افراد می‌باشد.  نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کنید، علامت بزنید.  توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده...
دانلود پرسشنامه ازمون 16عاملی کتل (ریموندبی کتل)

دانلود پرسشنامه ازمون 16عاملی کتل (ریموندبی کتل)

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:2483
یکی از روش های بسیار رایج برای ارزیابی شخصیت ، روش پرسشنامه ای است. جهت تهیه و تدوین ماده های آزمون ها ، بویژه پرسشنامه ها، از روش های مختلفی استفاده می شود که مهمترین آنها روایی محتوا، کلید یابی تجربی و تحلیل عوامل می باشند. ریموندکتل (1973) ، شخصیت را به 16 بعد اساسی که آنها را صفات عمقی نامید کاهش داد و با استفاده از روش تحلیل عوامل، پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی ( PF 16 ) را درپنج فرم A/B/C/D/E ساخت که براساس آن می توان ارزیابی کاملی از شخصیت هر فرد ، به...
دانلود پرسشنامه مقیاس تنهایی (اشروهایمل و رنشاو)

دانلود پرسشنامه مقیاس تنهایی (اشروهایمل و رنشاو)

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:2482
پرسشنامه احساس تنهایی UCLA (نسخه سوم) احساس تنهایی تجربه‌ای همگانی است و همه آدمیان صرف‌نظر از جنس، سن، استعداد، نژاد، مذهب و پایگاه اجتماعی اقتصادی در دوره‌ای از زندگی خود آن را تجربه می‌کنند. این احساس ممکن است در موارد گوناگونی از جمله از دست دادن یک رابطه صمیمانه، ورود به دانشگاه، سفر به یک کشور غریب، در مدرسه یا محل کارِ جدید، ایجاد شود. پپلا و پرلمن نظریه پردازان بزرگ این حوزه، احساس تنهایی را عدم هماهنگی میان سطحی از...
دانلود پرسشنامه رابطه والدین وفرزندان (فرم مربوط به مادر)

دانلود پرسشنامه رابطه والدین وفرزندان (فرم مربوط به مادر)

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:2481
پرسشنامه ارزیابی رابطه والد – فرزند (PCRS) توسط مارک آ. فاین، جی. آر. مورلند، و اندرو اسچووبل (۱۹۸۳) ساخته شده است که از ۲۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و فرزندان بکار می رود. PCRS دو فرم دارد که یکی برای سنجش رابطه فرزند با مادر و دیگری برای سنجش رابطه فرزند با پدر است. هر دو فرم برای پدر و مادر یکسان است، به جز کلمات «پدر» و «مادر» که قابل تغییر است. بنابراین فقط یک فرم در اینجا آورده شده است. اما در فرم...
دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2480
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شده است. ۱۰ ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق، ۱۰ ماده به شیوه استبدادی و ۱۰ ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند...
دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش خانواده FAD(بارکر)

دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش خانواده FAD(بارکر)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2479
عنوان انگليسي Family assessment device (FAD) عنوان فارسي ابزار سنجش خانواده زبان فارسی کاربرد عملکرد خانواده منبع بارکر Barker سال ساخت 1987 تعداد سوال 53 زير مقياس 1- حل مشکل، 2- ارتباط، 3- نقش‌ها، 4- واکنش‌های عاطفی، 5- مشارکت عاطفی، 6- مهار رفتار، در مقياس FAD يک بعدکلی هم وجود دارد که مقياس عمومی درنظر گرفته شده. نحوه...
دانلود پرسشنامه سازگاری با دیابت D.A.S(سالیوان)

دانلود پرسشنامه سازگاری با دیابت D.A.S(سالیوان)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2478
عنوان انگليسي Diabetic Adjustment scale عنوان فارسي پرسشنامه سازگاری با ديابت D.A.S زبان فارسی کاربرد سازگاری با ديابت را در روابط خانوادگی، رابطه با دوستان، تعارضهايی که فرد در ارتباط با وابستگی و مستقل بودن دارد، تصوير بدنی و نگرش نسبت به بيماری ديابت را در 5 محدوده می‌سنجد و کاملاً نشان می‌دهد چگونه ديابت روی روش‌زندگی جوان و نحوه سازگاری او اثر...
دانلود پرسشنامه مقابله بادرد (نیسن ,ترنر, رومانوو استرل)

دانلود پرسشنامه مقابله بادرد (نیسن ,ترنر, رومانوو استرل)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2477
عنوان انگليسي The chronic pain coping inventory عنوان فارسي پرسشنامه مقابله با درد مزمن زبان فارسی کاربرد ارزيابی شيوه های مقابله فرد با درد. منبع نيسن، ترنر، رومانو و استرل Jensen, Turner, Romano & Sterel سال ساخت 1994 تعداد سوال 49 زير مقياس مراقب بودن، استراحت کردن، درخواست کمک، آرام سازی، ادامه دادن کار، ورزش کردن، نرمش، به کارگيری خود گويی...
دانلود پرسشنامه دردهای مزمن

دانلود پرسشنامه دردهای مزمن

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2472
عنوان انگليسي Chronic pain Inventory عنوان فارسي پرسشنامه دردهای مزمن زبان فارسی کاربرد سنجش ميزان درد منبع محمدعلی محمديان سال ساخت 1374 تعداد سوال 25 آيتم و يك تصوير زير مقياس جسمی- حسی، احساسی – هيجانی، شناختی ارزيابانه. نحوه اجرا قلم و کاغذی، فردی، آزمودنی پس از خواندن هر گويه می‌تواند شدت و ضعف خصوصيتی...
دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

دانلود پرسشنامه توصیف شغلی JDI(اسمیت ,کندال,هیولین)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2471
عنوان انگليسي Job-Descriptive Index عنوان فارسي پرسشنامه شاخص توصيف شغل JDI زبان فارسی کاربرد بررسی ميزان رضايت شغلی کارکنان منبع اسميت، کنتدال، هيولين سال ساخت 1969 تعداد سوال 83 زير مقياس 5 نوع خشنودی: 1) ماهيت کار، 2) سرپرستی، 3) حقوق، 4) ترفيعات، 5) همکاران را می‌سنجد نحوه اجرا آزمودنی بايد پس از خواندن هر عبارت...
دانلود پرسشنامه رضامندی زناشویی

دانلود پرسشنامه رضامندی زناشویی

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2470
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (ENRICH-47) رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. رضایت زناشویی می‌تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. می‌توان رضایت زناشویی را به‌عنوان یک موقعیت روانشناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی‌آید، بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است. بویژه در سال‌های...
دانلود پرسشنامه چک لیست مهارت های مقابله ای (کارور.اسکیر و وینتراب)

دانلود پرسشنامه چک لیست مهارت های مقابله ای (کارور.اسکیر و وینتراب)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2469
عنوان انگليسي Coping Scale Revised عنوان فارسي چک ليست مهارت‌های مقابله‌ای (CS-R) زبان فارسی کاربرد بررسی شيوه‌های پاسخدهی افراد به استرس منبع کارور، شه ير، وينتراب Carver, Schier & Weintraub سال ساخت 1989 تعداد سوال 72 ماده در 18 طبقه كه هر طبقه 4 آيتم دارد . هر سوال 5 گزينه دارد. اين آزمون در اصل داراي 13 مقياس بوده است و هر مقياس 4 ماده...
دانلود پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین P.S.I

دانلود پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین P.S.I

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2462
عنوان انگليسي Parenting Stress Index (PSI) عنوان فارسي پرسشنامه شاخص تنيدگی والدين P.S.I زبان فارسی کاربرد ارزيابی تنيدگی در نظام والدين – کودک منبع آبيدين Abidin سال ساخت 1967 تعداد سوال 120 زير مقياس 14 خرده مقياس.6 مقياس در قلمرو کودکی، 7 مقياس در قلمرو والدينی، 1 مقياس استرس کلی زندگی. [قلمرو کودکی: سازش‌پذيری 11 ماده، پذيرندگی...
دانلود پرسشنامه سیاهه تجارب زندگی LES(سارسون و همکاران)

دانلود پرسشنامه سیاهه تجارب زندگی LES(سارسون و همکاران)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2458
عنوان انگليسي Life Experiences Survey عنوان فارسي پرسشنامه سياهه تجارب زندگی LES زبان فارسی کاربرد سنجش استرس‌های زندگی. سنجش رويدادهای تجربه شده زندگی منبع ساراسون و همکاران Sarason, Johnson, Siegel سال ساخت 1978 تعداد سوال 58 ماده +3 فضاي خالي كه براي ساير رويدادهاي تجربه شده است زير مقياس LES‌امکان مشحص کردن رويدادهای اختصاصی مربوط به...
دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2456
عنوان انگليسي Chief life Events Inventory (CIEI) عنوان فارسي پرسشنامه رويدادهای مهم زندگی (CIEI) زبان فارسی کاربرد ارزيابی ميزان حوادث استرس‌زای زندگی افراد. منبع پيکل Paykel سال ساخت 1971 تعداد سوال 65 زير مقياس تعداد عوامل استرس‌زا، ميزان استرس نحوه اجرا آزمودنی بايد رويدادهايی را که شخصاً تجربه‌کرده است علامت...
دانلود پرسشنامه دست مسلط انت

دانلود پرسشنامه دست مسلط انت

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2453
عنوان انگليسي Annetts hand preference questionnaire عنوان فارسي پرسشنامه دست مسلط آنت زبان فارسی کاربرد دست برتری منبع آنت Annette سال ساخت 1967 تعداد سوال 12 زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل نمره 2+ برای ترجيح دست راست در تمام مواقع. نمره 1+ برای ترجيح دست راست در اغلب موارد. نمره...
دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارامد DAS(بک و وایسمن)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2451
عنوان انگليسي Dysfunctional Attitude scale (DAS) عنوان فارسي مقياس نگرش‌های زيانبار (ناکارآمد) زبان فارسی کاربرد سنجش طرح ‌‌واره‌های ناکارآمد و باورهای ناسازگارانه در بزرگسالان / پژوهش‌های شناختی. تعيين باورها و نگرش‌هايی که فرد را مستعد افسردگی می‌سازد. منبع بک و وايسمن Beck & Weissman سال ساخت 1978 تعداد سوال دو فرم هر يك داراي 40 ماده...
دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2450
عنوان انگليسي Cognitive Error Test (CET) عنوان فارسي پرسشنامه خطاهای شناختی CET زبان فارسی کاربرد - منبع داوود کربلايی و محمدميگونی سال ساخت 1380 تعداد سوال 50 زير مقياس 10 مقياس: 1- تفکر همه يا هيچ. 2- فيلتر ذهنی (منفی‌بينی). 3- تعميم افراطی. 4- نتيجه‌گيری عجولانه. 5- برچسب زدن به ديگران. 6- بی‌توجهی به امر مثبت. 7- فاجعه‌سازی...
دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

دانلود پرسشنامه خطاهای شناختی CET

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2449
عنوان انگليسي Cognitive Error Test (CET) عنوان فارسي پرسشنامه خطاهای شناختی CET زبان فارسی کاربرد - منبع داوود کربلايی و محمدميگونی سال ساخت 1380 تعداد سوال 50 زير مقياس 10 مقياس: 1- تفکر همه يا هيچ. 2- فيلتر ذهنی (منفی‌بينی). 3- تعميم افراطی. 4- نتيجه‌گيری عجولانه. 5- برچسب زدن به ديگران. 6- بی‌توجهی به امر مثبت. 7- فاجعه‌سازی...
دانلود پرسشنامه میزان حمایت اجتماعی

دانلود پرسشنامه میزان حمایت اجتماعی

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2448
دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A) پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A) حمایت اجتماعی که به یک معنی عبارت است از ارتباط با دیگران؛ خواه منسوبین یا دوستان، عاملی است که وجود آن به اطمینان و خود شایستگی‌ها برای آزمودن تجارب جدید می‌افزاید و به عنوان شبکه‌ای از ارتباطات موجب ارتقاء رفاقت و همکاری می‌شود. از حمایت اجتماعی تعاریف مختلفی به عمل آمده است. حمایت اجتماعی به مراقبت، محبت، عزّت، تسلی و کمکی اطلاق...
دانلود پرسشنامه رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی ISSB (باررا)

دانلود پرسشنامه رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی ISSB (باررا)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2447
عنوان انگليسي Inventory of social supportive Behaviors عنوان فارسي پرسشنامه رفتارهای حمايت‌گرانه اجتماعی ISSB زبان فارسی کاربرد سنجش حمايت اجتماعی منبع باررا Barrera سال ساخت 1981 تعداد سوال 40 زير مقياس - نحوه اجرا به روش باررا از پاسخ دهنده خواسته می‌شود که هر يک از ماده ها را بخواند و فراوانی وقوع هر يک از رفتارهای مرتبط...
دانلود پرسشنامه کیفیت روابط (پیرس و همکاران)

دانلود پرسشنامه کیفیت روابط (پیرس و همکاران)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2260
عنوان انگليسي Quality of relationship inventory (QRI) عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت روابط زبان فارسی کاربرد سنجش حمايت اجتماعی، عمق روابط، روابط تعارضی/ حمايتهای دريافتی از روابط با افراد مهم زندگی. منبع پيرس و همکاران سال ساخت 1991 تعداد سوال 29 (7: حمايت اجتماعي، 6: عمق روابط، 12: روابط تعارضي، 4 ماده باقي‌مانده نمره‌گذاري نمي‌شود) زير...
دانلود پرسشنامه مقیاس ادراک کنترل ویز 1991

دانلود پرسشنامه مقیاس ادراک کنترل ویز 1991

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2256
عنوان انگليسي Perceived Control Scale for Children عنوان فارسي مقياس ادراک کنترل کودکان زبان فارسی کاربرد باورهای کودکان را درباره توانايی کنترل پيامدها در نمره‌های تحصيلي؛ رفتاري؛ اجتماعی می‌سنجد. منبع ويز Weisz سال ساخت 1991 تعداد سوال 24 زير مقياس تحصيلی (8آيتم)، رفتاری(8آيتم)، اجتماعی(8آيتم) نحوه اجرا کودک ميزان...
دانلود پرسشنامه سبک شخصی رابینز PSI-II

دانلود پرسشنامه سبک شخصی رابینز PSI-II

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2252
عنوان انگليسي Personal Style Inventory (PSI) عنوان فارسي پرسشنامه سبک شخصی رابينز PSI-II زبان فارسی کاربرد اندازه‌گيری سبک‌های شخصی منبع رابينز و همکاران Robins et al. سال ساخت 1990 تعداد سوال 48 زير مقياس سبک شخصی اتونومی – سبک شخصی سوسيوتراپی نحوه اجرا قلم و کاغذی ، جمعی نحوه نمره دهي و تجزيه و...
دانلود پرسشنامه میزان امیدواری میلر

دانلود پرسشنامه میزان امیدواری میلر

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2251
عنوان انگليسي Hope scale عنوان فارسي مقياس اميدواری میلر زبان فارسی کاربرد جهت بررسی ميزان اميدواری در گروه‌ها منبع ميلر سال ساخت 1988 تعداد سوال 48 زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی ، جمعی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل در برابر هر جنبه که نماينده يک نشانه رفتاری است جملاتی بدين شرح نوشته...
دانلود پرسشنامه نامیدی بک

دانلود پرسشنامه نامیدی بک

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2249
عنوان انگليسي Beck hopelessness scale (BHS) عنوان فارسي پرسشنامه نااميدی بک زبان فارسی کاربرد اين پرسشنامه به منظور اندازه‌گيری ميزان انتظارات منفی فرد از حوادث آينده ساخته شده و در مورد افراد افسرده که چگونه دنيا، آينده و تجارب شخصی خود را تفسير می‌کنند می‌باشد. منبع بک Beck سال ساخت 1976 تعداد سوال شامل 20 عبارت صحيح و غلط براي ارزيابي...
دانلود پرسشنامه هامیلتون مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون

دانلود پرسشنامه هامیلتون مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2246
عنوان انگليسي Hamilton Depression Inventory عنوان فارسي پرسشنامه افسردگی هاميلتون (يا مقياس درجه بندی هاميلتون برای افسردگی) زبان فارسی کاربرد جهت ارزيابی ميزان و شدت افسردگی منبع ماکس هاميلتون Hamilton سال ساخت 1960 تعداد سوال 24 (17 ماده مقياس اصلي مقياس هاي 21 و 24 و 26 ماده‌اي هم موجود است) زير مقياس 8 ماده به نشانه های جسمی ، 5 ماده به...
دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2243
این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است. شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است. از اعتبار و پایایی برخوردار است. برای تشخیص آزمون مناسبی است. این فایل به همراه نحوه نمره گذاری و میزان روایی و اعتبار می...
دانلود پرسشنامه عبارتهای خود بیانی (گلاس و همکاران)

دانلود پرسشنامه عبارتهای خود بیانی (گلاس و همکاران)

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2240
عنوان انگليسي Self Statement Test عنوان فارسي آرمون عبارت‌های خود بيانی زبان فارسی کاربرد عوامل شناختی مؤثر در اضطراب اجتماعی می سنجد. منبع گلاس و همکاران Glass et al. سال ساخت 1982 تعداد سوال 16 زير مقياس 8 عبارت‌های خودبيانی مثبت و 8 عبارت‌های خودبيانی منفی نحوه اجرا فردی مکالمه 5 دقيقه در جمع- قلم و...
دانلود پرسشنامه مقیاس توانمندی من ESS

دانلود پرسشنامه مقیاس توانمندی من ESS

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2237
عنوان انگليسي Ego Strength scale (ESS) عنوان فارسي مقياس توانمندی من (ESS) زبان فارسی کاربرد پيش‌بينی پاسخ بيماران روان نژند به روان‌درمانی انفرادی، ارزيابی سازگاری کلی روانی ‌فردی. منبع بارون Barron سال ساخت 1953 بازنگري شده در MMPI-2 تعداد سوال 52 (مقياس اوليه 68 ماده داشت) زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی،...
دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت وعاطفه منفی PANAS

دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت وعاطفه منفی PANAS

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:2189
عنوان انگليسي Positive and Negative Affect Scales (PANAS) عنوان فارسي مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS زبان فارسی کاربرد سنجش دو بعدخلقی يعنی عاطفه منفی و عاطفه مثبت منبع واتسون، کلارک و تلگن Watson , Clark & Telgen سال ساخت 1988 تعداد سوال 20 زير مقياس دو بعد خلقی يعنی عاطفه منفی (PANAS-N) و عاطفه مثبت (PANAS-P نحوه اجرا قلم و کاغذی –...
دانلود پرسشنامه فرم ارزیابی اختلال های تفکر

دانلود پرسشنامه فرم ارزیابی اختلال های تفکر

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2187
عنوان انگليسي Thought disorder scale عنوان فارسي پرسشنامه فرم ارزيابی اختلال‌های تفکر زبان فارسی کاربرد جهت ارزيابی نوع و شدت اختلال تفکر بيماران به‌خصوص سايکوتيکها منبع عصمت دانش سال ساخت 1368 تعداد سوال 43 ماده زير مقياس - نحوه اجرا پرکردن فرم‌های ارزيابی در طی يک مصاحبه بالينی توسط متخصص نحوه...
دانلود پرسشنامه ازمون پنج عامل بزرگ شخصیت

دانلود پرسشنامه ازمون پنج عامل بزرگ شخصیت

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2185
عنوان انگليسي Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R عنوان فارسي پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت(NEO) زبان فارسی کاربرد بررسی ابعاد شخصيت منبع اين آزمون شخصيتی ابتدا بر اساس سه بعد نوروزگرايی - برونگرايی - و پذيرندگی ساخته شد و بعدها در فرم تجديد نظرشده آن کاستا(Costa) و مک کوری 1992 دو بعد وظيفه شناسی و همسازی را به ان اضافه کردند. ............................. فرم کوتاه: مک‌کری و...
دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2182
عنوان انگليسي Geldard Burnout Inventory عنوان فارسي پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد(GBI) زبان فارسی کاربرد شاخصی برای تعيين ميزان فرسودگی ناشی از کار منبع ديويدگلدارد(David Geldard) سال ساخت - تعداد سوال 40 زير مقياس - نحوه اجرا مدادی -کاغذی و بصورت فردی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل نمونه ها در يک طيف هفت درجه...
دانلود پرسشنامه ازمون شخصیتی ایزنک نوجوانان (نرم ایران)

دانلود پرسشنامه ازمون شخصیتی ایزنک نوجوانان (نرم ایران)

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2180
سنجش شخصیت و توصیف خصایص شخصیتی، از دیرباز مورد توجه روان‌شناسان بوده است. در عصر کنونی، شناخت ویژگی‌های شخصیتی افراد در بسیاری از موقعیت‌های زندگی ضرورت پیدا می‌کند. پرسش‌نامه شخصیت یکی از روش‌های ارزیابی شخصیت است که بر مشاهدات فرد از خودش استوار است. در این روش، شخص واکنش‌ها و یا احساسات خود را در شرایط معین گزارش می‌دهد. پرسش‌نامه شخصیت از این جهت شبیه مصاحبه سازمان‌یافته است که در آن از افراد سؤال‌های...
دانلود رایگان پرسشنامه عادتهای مطالعه

دانلود رایگان پرسشنامه عادتهای مطالعه

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:2178
دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) دانش آموزان و دانشجویان برای موفقت تحصیلی نیاز به مهارت‌ها و توانایی‌هایی دارند. اگرچه برخی خصوصیات شخصیتی و هوشی قابل تغییر نیستند اما با تغییر و بهبود در برخی حیطه‌های دیگر می‌توان میزان موفقیت آن‌ها را افزایش داد. یکی از این حیطه‌ها مهارت‌ها و عادت‌های مطالعه است. عادت های مطالعه شامل مجموعه‌ای از عادت‌های خواندن، فنون یادگیری، حافظه، برنامه زمانی، شرایط فیزیکی،...
دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2173
عنوان انگليسي Quality Of Life عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL) زبان فارسی کاربرد سنجش کيفيت زندگی فرد در دو هفته اخير منبع سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بين المللی سال ساخت 1989 تعداد سوال 24 سوال در قالب 4 حيطه،دو سوال اول به هيچ يك از حيطه ها تعلق ندارد و وضعيت سلامت و كيفيت زندگي را به شكل كلي مورد ارزيابي قرار مي دهند، بنابراين...
دانلود پرسشنامه مقیاس جایگاه کنترل لوفسون IPC

دانلود پرسشنامه مقیاس جایگاه کنترل لوفسون IPC

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:2170
عنوان انگليسي Levenson Locus of Control عنوان فارسي مقياس جايگاه کنترل لونسون(IPC) زبان فارسی کاربرد بررسی کنترل درونی و بيرونی بر حسب شانس و کنترل بيرونی بر حسب قدرت ديگران منبع لونسون سال ساخت 1973 تعداد سوال 24 زير مقياس سه مقياس فرعی به نامهای مقياس درونی(I) که مشتمل بر 8 ماده است - مقياس افراد قدرتمند(P) که مشتمل بر 8 ماده است و...
دانلود پرسشنامه جهت یابی

دانلود پرسشنامه جهت یابی

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:2169
عنوان انگليسي Orientation عنوان فارسي پرسشنامه جهت ‌يابی زبان فارسی کاربرد - منبع بهروز دولتشاهی، اقتباس از آزمون‌های مختلف سرندشناختی از قبيل: MMSE،NCSE، CCCE، آزمون سرندشناختی سالمندان. سال ساخت 1375 تعداد سوال 10 زير مقياس از سه بخش جهت‌يابی مکانی، زمانی، شخصی تشکيل شده است. نحوه اجرا فردی، اجرا توسط...
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2028
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری پرسشنامه پرخاشگری(Aggression Questionnaire) فایل ورد قابل ویرایش پرخاشگری مفهوم پیچیده‌­ای است، از یک سو عوامل موقعیتی و روان­شناختی و از سوی دیگر عوامل زیست­ شناختی و ژنتیکی در آن نقش بازی می­‌کنند. پژوهشگران در تعریف پرخاشگری بیان می‌­کنند که هدف این رفتارها تخریب و آسیب ­رسانی به یک موجود زنده و اموال او است. رفتاری که سبب بروز واکنش­‌های دفاعی و اجتنابی از سوی قربانی می­‌شود. با توجه به...
پرسشنامه بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار

پرسشنامه بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2027
نوع فایل : word و قابل ویرایش شرح مختصر: بخشی از سوالات ۱- کدامیک از عوارض زیر مربوط به مصرف سیگار نیست؟ الف)بیماریهای قلبی ب)سرطان ریه ج)عفونت گوش د)بیماریهای روانی ۲- سیگاری تحمیلی یا سیگاری دست دوم یعنی چه؟ الف) کسانی که در یک محیط بسته سیگار می کشند ب)کسانی که بطور غیر داوطلبانه در معرض استنشاق دود سیگار هستند ج)کسانی که به واسطه ی اجبار دیگران سیگار می کشند. د)کسانی که اقدام به توزیع و فروش سیگار می...
دانلودپرسشنامه خویشتن پنداری بک SCT

دانلودپرسشنامه خویشتن پنداری بک SCT

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2026
رفتار انسان پیچیده و اغلب علل گوناگون دارد. و از فردی به فرد دیگر تغيیر مي كند. حتي اگر رفتار مورد مشاهد يكي باشد. افراد با خود هاي متفاوت از يك موقعيت مي توانند درك متفاوتي داشته باشد. شايد رفتار يكساني كه از دو فرد در يك زمان بروز مي كند با رفتار مشابهي كه در زمان هاي مختلف از همان افراد سر مي زند ، دلايل مختلفي داشته باشد. همه ی آنچه که گفته شد ، اين نظر را كه انسان داراي ابعاد و جنبه هاي متفاوتي از “خود“ است را به اثبات مي رساند و ما...
دانلود پرسشنامه ازمون خود پنداره راجرز(فرم الف)

دانلود پرسشنامه ازمون خود پنداره راجرز(فرم الف)

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2025
عنوان انگليسي Rogers Self concept scale عنوان فارسي آزمون خودپنداره راجرز(فرم الف ) زبان فارسی کاربرد جهت تعيين خودپنداره مثبت و منفی افراد منبع راجرز سال ساخت 1961 تعداد سوال شامل 25 صفت شخصيتي است كه در طرف مقابل متضاد آن صفت عنوان شده است.فاصله بين دو صفت متضاد با يك مقياس 7 درجه اي نمره گذاري شده است. و حد متوسط آن نيز رقم 4 است. زير...
دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس

دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2024
عنوان انگليسي Phillips Anxiety Scale عنوان فارسي مقياس اضطراب امتحان فيليپس زبان فارسی کاربرد جهت سنجش اضطراب در موقعيتهای آموزشی و امتحانی منبع مک نيل و فيليپس سال ساخت 1974 تعداد سوال 26 زير مقياس - نحوه اجرا فردی نحوه نمره دهي و تجزيه و...
دانلود پرسشنامه افسردی کودکان CDS

دانلود پرسشنامه افسردی کودکان CDS

قیمت: 65,000 ريالکد فایل:2023
عنوان انگليسي Children Depression Scale عنوان فارسي مقياس افسردگی کودکان(CDS) زبان فارسی کاربرد سنجش علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان منبع لانگ و تيشر سال ساخت اين مقياس ابتدا در سال 1977 در استراليا توسط راسكين(Raskin) ساخته و سپس در سال 1979 توسط تيشر و لانگ(Long)مورد تجديدنظرقرارگرفت.در سال 1983 پس از تحقيقات تكميلي آخرين فرم مقياس تهيه شد. تعداد...
دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

قیمت: 55,000 ريالکد فایل:2022
عنوان انگليسي Vineland Social Maturity عنوان فارسي پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند زبان فارسی کاربرد وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای شخصی منبع اسپارو(Sparrow) و همکاران سال ساخت ابتدا در سال 1953 توسط ادگار ا. دال تهيه و سپس در سال 1965 مورد تجديد نظر قرار گرفت. تعداد سوال 117 زير...
دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی مادزلی

دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی مادزلی

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2021
این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن (۱۹۷۷) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است . این پرسشنامه شامل ۳۰ ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و در اعتباریابی اولیه در بیمارستان مادزلی ، ۵۰ بیمار وسواسی را از ۵۰ تیمار روان نژند به خوبی تفکیک کرده است. پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی ابزاری مفید و ساده است که می توان آن را همراه با روش های معمول سنجش به کار گرفت. این پرسشنامه ویژه برای ارزیابی تغییرات در...
دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی یل بروان YBOCS

دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی یل بروان YBOCS

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:2020
عنوان انگليسي Yale – Brown Obsession Compulsion Scale (Y-BOCS عنوان فارسي فهرست علائم وسواس فکری عملی يل‌براون زبان فارسی کاربرد يک ابزار پژوهشی که قادر به سنجش شدت علائم وسواسی و ارزيابی پاسخ به درمان دارويی است و اين مقياس مجموعه علائم OCD ذکر شده در DSM-III-R را در برگرفته نسبت به ساير مقياس‌های سنجش علائم OCD مزايای بيشتری داشته (اين مقياس نه تنها شدت علائم وسواسی را می‌سنجد بلکه قادر است...
دانلودپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

دانلودپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:2019
عنوان انگليسي Children Depression Scale عنوان فارسي مقياس افسردگی کودکان(CDS) زبان فارسی کاربرد سنجش علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان منبع لانگ و تيشر سال ساخت اين مقياس ابتدا در سال 1977 در استراليا توسط راسكين(Raskin) ساخته و سپس در سال 1979 توسط تيشر و لانگ(Long)مورد تجديدنظرقرارگرفت.در سال 1983 پس از تحقيقات تكميلي آخرين فرم مقياس تهيه شد. تعداد...
دانلودپرسشنامه عزت نفس پوپ

دانلودپرسشنامه عزت نفس پوپ

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2018
عنوان انگليسي Ellis Poop Self steem Inventory عنوان فارسي عزت نفس اليس پوپ زبان فارسی کاربرد ميزان عزت نفس افراد منبع اليس پوپ سال ساخت 1989 تعداد سوال 60 زير مقياس در پنج مقياس کلی - تحصيلی - خانوادگی - جسمانی و اجتماعی عزت نفس را می سنجد. علاوه بر اين دارای يک مقياس دروغ سنج نيز هست. نحوه اجرا فردی نحوه نمره دهي...
دانلودازمون مختصرمعاینه وضعیت روانیMMSE

دانلودازمون مختصرمعاینه وضعیت روانیMMSE

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:2017
یکی از رایجترین ابزار های مختصر اندازه گیری کارکرد کلی شناختی MMSE می باشد. محاسن آن کم هزینه بودن  ، سرعت اجرا ، قابلیت حمل آسان ، امکان اجرا و تفسیر با آموزش مختصر. این ابزار به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه ، استاندارد و با موفقیت در مطالعات ملی و بین المللی به کار برده شده است . حساسیت آن در تشخیص موارد خفیف دمانس کم است و به تشخیص های منفی کاذب در افراد دارای تحصیلات عالی منجر می شود . علاوه بر آن ، در افراد کم سواد نیز به تشخیص...
دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2016
عنوان انگليسي Agression Questionnaire عنوان فارسي آزمون پرخاشگری(AGQ) زبان فارسی کاربرد جهت سنجش ميزان پرخاشگری منبع نجاريان و همکاران سال ساخت 1375 تعداد سوال 30 سوال 4 گزينه اي زير مقياس 14 سوال خشم - 8 سوال عامل تهاجم و هشت ماده آن عامل کينه توزی را می سنجد نحوه اجرا خودگزارشی - مدادی کاغذی نحوه نمره دهي و...
دانلودپرسشنامه مقیاس خلق واحساس در نوجوانان

دانلودپرسشنامه مقیاس خلق واحساس در نوجوانان

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:2015
عنوان انگليسي Mood & Feeling Questionnaire عنوان فارسي پرسشنامه خلق و احساس(MFQ) زبان فارسی کاربرد برای جداسازی کودکان و نوجوانان دارای اختلالات افسردگی 8 تا19 سال منبع - سال ساخت - تعداد سوال 34 زير مقياس - نحوه اجرا فردی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل در يک مقياس سه درجه ای نمره گذاری می شود( درست = 2-...
دانلودپرسشنامه مقیاس کنترل راتر(درونی_بروی)

دانلودپرسشنامه مقیاس کنترل راتر(درونی_بروی)

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:2014
عنوان انگليسي Rotter Locus of control عنوان فارسي منبع کنترل درونی - بيرونی راتر زبان فارسی کاربرد برای ارزيابی مواد کنترل و سنجش ادراکات فرد از اين منبع کنترل . اين آزمون تفاوت های فردی را در زمينه اسناد و تجارب ادراکی - شخصی آشکار می سازد. منبع جوليان راتر(J.Rotter) سال ساخت 1966 تعداد سوال 29 ماده كه هر ماده از دو جزء تشكيل شده است- 23 ماده بصورت...
دانلودپرشنامه اظطراب کتل

دانلودپرشنامه اظطراب کتل

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:1932
پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) شاید کمتر کسی را بتوان یافت که اضطراب را تجربه نکرده باشد. اضطراب به عنوان حالت هیجانی ناخوشایند و شدیدی در نظر گرفته می‌شود که دارای دو نشانه اصلی است که عبارتند از نشانه‌های فیزیکی و روان‌شناختی. در واقع می‌توان اضطراب را شامل احساس تنش، نگرانی و عصبی بودن دانست. اضطراب به دو نوع تقسیم می‌شود: تسهیل کننده  و ناتوان کننده. اگر احساس ترس و بی‌قراری توسط یک شرایط یا موقعیت خاص در فرد ایجاد شود، این...
دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب وفشاراجتماعی SAD

دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب وفشاراجتماعی SAD

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1928
اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل از خرید دقت نمایید. عنوان انگليسي Social Avoidance and Distress (SAD) عنوان فارسي مقياس اجتناب ، فشار و ناراحتی اجتماعی زبان فارسی کاربرد سنجش اضطراب اجتماعی منبع واتسون و فرند Watson & Friend سال ساخت 1969 تعداد سوال 28 زير مقياس 2 زيرمقياس‌دارد: 1- اجتناب اجتماعی، 2-...
دانلودپرسشنامه ترس ازارزیابی منفی دیگران FNE

دانلودپرسشنامه ترس ازارزیابی منفی دیگران FNE

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1926
عنوان انگليسي Fear of Negative Evaluation. (FNE) عنوان فارسي ترس از ارزيابی منفی ديگران زبان فارسی کاربرد - منبع واتسون و فرند Watson & Friend سال ساخت 1969 تعداد سوال 30 (17ماده پاسخ مثبت و 13 ماده پاسخ منفي) زير مقياس - نحوه اجرا قلم و کاغذی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دامنه نمره بين صفر و 30 است. نمره 18 به بالا...
 زمینه یابی ترس فرم دوم FSS-II

زمینه یابی ترس فرم دوم FSS-II

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:1922
 زمینه یابی ترس فرم دوم FSS-II زینبارگ...
پرسشنامه نگرانی پن استتPSWQ

پرسشنامه نگرانی پن استتPSWQ

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1919
عنوان انگليسي Pen State Worry Questionnaire (PSWQ) عنوان فارسي پرسشنامه نگرانی پن استت زبان فارسی کاربرد سنجش صفت نگرانی منبع زينبارگ و بارلو Zinbarg & Barlow سال ساخت 1996 تعداد سوال 16 زير مقياس عموميت، شدت و کنترل‌ناپذيری نگرانی مرضی نحوه اجرا قلم کاغذی ، خودسنجی نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دامنه...
پرسشنامه هراس اجتماعیSPIN

پرسشنامه هراس اجتماعیSPIN

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1916
این ابزار نخستین بارتو سط کانوروهمكاران به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردید. ابزارمزبور یک مقیاس خود سنجی 17 ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس(6ماده)، اجتناب (7 ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (4 ماده) می باشد. هر ماده یا سؤال براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای (به هیچ وجه=0، کم=1، تااندازه ای=2، خیلی زیاد=3 و بی نهایت=4) درجه بندی می شود. حسنوند عموزاده و همکاران در نمونه ی غیر بالینی در ایران "روایی" و "اعتباراین مقیاس را بدست آوردند....
دانلودپرسشنامه وحشتزدگی وهراس البانیAPPQ

دانلودپرسشنامه وحشتزدگی وهراس البانیAPPQ

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1516
عنوان انگليسي Albany Panic and Phobia Questionnaire عنوان فارسي پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی (APPQ) زبان فارسی کاربرد سنجش هراس اجتماعی، موقعيتی، درونی منبع بارلو و زينبارگ Barlow & Zinbarg سال ساخت 1996 تعداد سوال 27 زير مقياس گذر هراسی،( APPQ-A) 9 آيتم / هراس اجتماعی، (APPQ-S) 10آيتم / ترس درونی، (APPQ-I.) 8 آيتم نحوه اجرا قلم و کاغذی،...
دانلودپرسشنامه اظطراب اشکارکودکان

دانلودپرسشنامه اظطراب اشکارکودکان

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:1515
عنوان انگليسي Revised childrens Manifest Anxiety Scale, (RCMAS) عنوان فارسي مقياس تجديدنظر شده اضطراب آشکار کودکان زبان فارسی کاربرد جهت اندازه‌گيری حالت‌های اضطراب مزمن کودک منبع رينولدز و ريچموند سال ساخت 1978 تعداد سوال 37 زير مقياس سه عامل اضطراب را شناسايی می‌کند: 1- عوامل فيزيولوژيکی، 2- حساسيت افراطی و تمرکز3-...
دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1514
عنوان انگليسي Enriching & Nurturing Ralationship Issues , Communication and Happiness عنوان فارسي پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ(Enrich) زبان فارسی کاربرد تعيين حيطه های کاری و نقاط ضعف و قوت روابط زناشويی منبع ديويد اچ السون(Olson.D.H)،ديويد جی،فورنيز،جان ام دارکمن سال ساخت 1989 تعداد سوال 47 و 115 سوالي زير مقياس 12 خرده مقياس دارد : 1- پاسخ قراردادی 2- رضايت...
دانلودپرسشنامه ازمون شخصیتی ایزنک (بزرگسالان)

دانلودپرسشنامه ازمون شخصیتی ایزنک (بزرگسالان)

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:1513
عنوان انگليسي Eysenck Personality Questionnaire عنوان فارسي پرسشنامه شخصيتی آيزنک(EPQ) زبان فارسی کاربرد اندازه گيری افراد در زمينه تيپهای شخصيتی بر اساس تئوری شخصيت آيزينگ ، مخصوص بزرگسالان 16 سال به بالا منبع آيزنک (Eysenck) سال ساخت 1969 تعداد سوال 57 زير مقياس چهار زير مقياس، سه مورد مربوط به سه تيپ شخصيتی يعنی برونگرايی(E) - روان رنجوری(N)...
دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار-اون

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار-اون

قیمت: 40,000 ريالکد فایل:1512
هوش هیجانی (EQ) که در کنار هوش بهر (IQ) و هوش معنوی (SQ) امروزه مورد توجه روانشناسان است آمیزه‌ای است از شایستگی‌ها، مهارت‌ها، و تسهیل کننده‌هایی که رفتار هوشمندانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. افراد دارای هوش هیجانی بالا در درک خود و دیگران کارآمد بوده، با دیگران ارتباط مناسب برقرار نموده و قادر به سازگاری و مقابله مناسب با محیط بلاواسطه خود هستند. از میان ابزارهای مختلفی که برای سنجش هوش هیجانی ساخته شده است پرسشنامه هوش هیجانی...
دانلودپرسشنامه مقاس اظطراب وافسردگی هاسپیتال

دانلودپرسشنامه مقاس اظطراب وافسردگی هاسپیتال

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:1511
مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳) طراحی شده است. این سیاهه ی گزینشی ۱۴ ماده ای برای سنجش تغییرات خلقی ، بویژه حالات اضطراب و افسردگی ، طراحی شده است. برای تکمیل کردن این پرسشنامه تقریبا به زمانی کمتر از ده دقیقه وقت نیاز است و می توان همزمان با مصاحبه سنجشی آنها را پر کرد. اغلب اوقات ، در خلال مصاحبه سنجشی ، درمانگر ممکن است نگاهی به پرسشنامه تکمیل شده بیندازد و روند پرسش های خود را با آن منطبق ساخته ، یا پاسخ...
دانلود پرسشنامه مقیاس اظطراب زانک S.A.S

دانلود پرسشنامه مقیاس اظطراب زانک S.A.S

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1510
پرسشنامه اضطراب زونگ (SAS) که گاهاً پرسشنامه اضطراب زانک نیز خوانده می‌شود دارای معادل انگلیسی Self Rating anxiety scal است و توسط زونگ (Zung) در سال ۱۹۷۰ طراحی شده است. مقیاس اضطراب زونگ جهت سنجش اضطراب طراحی شده و دارای ۲۰ ماده ۴ گزینه‌ای است که عبارتند از: هیچگاه، گهگاه، بیشتر اوقات و تقریباً همیشه. سوالات این پرسشنامه بر مبنای نشانگان بدنی-عاطفی طراحی شده‌اند. به دلیل اینکه برخی ماده‌ها به صورت وارونه نمره گذاری می‌شوند مراجع کمتر...
دانلود پرسشنامه افسردگی بکBDI

دانلود پرسشنامه افسردگی بکBDI

قیمت: 45,000 ريالکد فایل:1509
افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی ، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است. از بین تست ها و پرسشنامه هایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است ، پرسشنامه ی افسردگی بک (BDI) از جمله مناسبترین ابزار ها برای انعکاس حالات افسردگی است. این پرسشنامه دارای 21 ماده است که علایم جسمانی ، رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه گیری می کند. هر ماده دارای 4 گزینه است که بر مبنای صفر تا 3 نمره گذاری می شود و درجات مختلفی از...
مقیاس اظطراب زانکS.A.S

مقیاس اظطراب زانکS.A.S

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1508
پرسشنامه ی اضطراب زانک دارای 20 سوال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان  بدنی – عاطفی اضطراب تهیه شده است. به منظور ساختن این مقیاس از ملاکهای تشخیصی استفاده شده که با شایعترین ویژگی های اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند. یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده و بعدا از تک تک موارد مطرح شده ، در ساخت آزمون استفاده کرده اند. ملاکهای تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه ی عاطفی و 15 نشانه ی بدنی است. امتیاز این...
اظطراب بک

اظطراب بک

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:1406
ارزیابی علایم اضطراب در تشخیص گذاری ها و درمان از اهمیت خاصی برخوردار است. هرچند مقیاس های زیادی تا کنون با توجه به دیدگاه های مختلف پدید آمده است(مثل کاستلو،1967-اندلر،1991-زونگ،1965) اما بررسی این مقیاس ها نشان می دهد که احتمالا مشکلاتی در مفهوم سازی نظری و ویژگی های روش شناختی آنها وجود دارد(دابسون،1985-مندلز و...
اظطراب هامیلتون

اظطراب هامیلتون

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1405
مقیاس درجه بندی هامیلتون شامل ۱۴آیتم  بوده و هرآیتم در ارتباط با علائم خاص اضطراب می باشد . در این آزمون که توسط درمانگر نمره گذاری می شود ، هر مورد ۵ رتبه داشته که بر حسب شدت علائم از صفر تا ۴ نمره می گیرد . صفر نشان دهنده عدم وجود آن علامت و ۴ نشان دهنده شدت همان  علامت در بیمارمی باشد . این مقیاس توسط یک فرد مصاحبه گر ، درجه بندی می شود. هامیلتون اطلاعات لازم برای تکمیل این پرسشنامه را از طریق مصاحبه ، تاریخچه ، وابستگان ، و مشاهده بدست...
ازمون خلاقیت تورنس

ازمون خلاقیت تورنس

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1404
عنوان انگليسي Torrance test of creative thinking عنوان فارسي پرسشنامه خلاقيت تورنس زبان فارسی کاربرد بررسی تفکر خلاق منبع تورنس(Torrance) سال ساخت تورنس در سال 1986 در دانشگاه كاليفرنيا اين آزمون را از نو طراحي كرد و بارها مورد تجديد نظر قرار داد . فرم كنوني در سال 1992 توسط وي و گروه استادان كاليفرنيا در لوس آنجلس ساخته شده است. تعداد سوال 60 زير...
پرسشنامه افسردگی پس از زایمان

پرسشنامه افسردگی پس از زایمان

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:1403
افسردگی پس از زایمان شیوع بالایی داشته، طیف وسیعی از علل از جمله نوع زایمان در سبب­شناسی آن مطرح می­باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نوع زایمان با شیوع افسردگی پس از زایمان انجام شد. روش­کار: در این مطالعه­ی تحلیلی آینده­نگر در سال­های 86-1385، 420 زن مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی­درمانی شهرستان آمل که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به روش نمونه­گیری غیر احتمالی انتخاب شدند و در سه ماه آخر بارداری، پرسش­نامه­ی...
فهرست علایم وسواس فکری عملی یل بروانYBOCS

فهرست علایم وسواس فکری عملی یل بروانYBOCS

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:1402
اختلال وسواس فکری یا عملی (به انگلیسی: O.C.D)، یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط درمورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد در اختلال وسواسی-فکری عملی افکار وسواس‌گونه و اضطراب‌آور با وسواس‌های عملی همراه می‌شود. این وسواس‌های عملی کارهایی وسواس‌گونه هستند که شخص برای کوشش در راه کاهش وسواس‌های فکری خود انجام...
پرسشنامه خودپنداری کودکان

پرسشنامه خودپنداری کودکان

قیمت: 40,000 ريالکد فایل:1401
این مقیاس از 22 صفت توصیفی تشکیل شده است که احساس کودکان نسبت به خودشان را نشان می‌دهد، و بر اساس مقیاس 5 درجه‌‌ای پاسخ داده می‌شود. این مقیاس یکی از معدود مقیاس‌های خود توصیفی است که می‌تواند در مورد کودکان پایه چهارم و بالاتر مورد استفاده قرار بگیرد. نمرات بالاتر در این مقیاس حاکی از خودپنداره بالاتر است (یعنی تحقیر...
پرسشنامه شادکامی اکسفورد

پرسشنامه شادکامی اکسفورد

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1393
فایل ورد قابل ویرایش پرسشنامه شادکامی آکسفورد: آزمون شادکامی آکسفورد دارای 29 ماده است ومیزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه نظری  این پرسشنامه  تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است(آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی)این آزمون در سال 1989توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک(BDI،1976)ساخته...
عزت نفس کوپراسمیت

عزت نفس کوپراسمیت

قیمت: 25,000 ريالکد فایل:1384
پژوهشگران حوزه عزت نفس آن را به طور خلاصه اینچنین تعریف می‌کنند: “ارزیابی بنیادینی که ما از ارزش خود به عنوان یک انسان داریم”. در طول سال‌ها پژوهش در حیطه عزت نفس، هنوز بسیاری از محققان درباره ماهیت اصلی آن اختلاف نظر دارند. برخی عزت نفس را تک بعدی می‌دانند که از جمله این نظریه پردازان کوپر اسمیت است و برخی دیگر عزت نفس را شامل چندین مولفه می‌دانند که فرد ممکن است در برخی از آن‌ها ضعیف و در برخی دیگر قوی باشد. پژوهش‌های...
پرسشنامه چندمحوری بالینی میلونMCMI-II

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلونMCMI-II

قیمت: 45,000 ريالکد فایل:1383
دفترچه ای که در اختیار شما قرار گرفته است دارای جمله هایی است که مردم برای توصیف خودشان به کار می برند. این جمله ها برای کمک به توصیف احساس، رفتار و طرز فکر شما در نظر گرفته شده است. صداقت و جدیت شما در علامت گذاری جمله ها به شناخت شما کمک می کند. چنانچه تعدادی از سوال ها غیر واقعی به نظر می آیند یا با شرائط شما منطقی نیستند، نگران نباشید زیرا آن ها برای توصیف افرادی با مشکلات مختلف تهیه شده اند. -          اگر شما با یک...
ازمون شخصیتی نوروتیسیزم،برونگرایی،بازبودنNEOPIR

ازمون شخصیتی نوروتیسیزم،برونگرایی،بازبودنNEOPIR

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1382
پرسشنامه NEPI-R ، يكي از آزمون هاي شخصيتي است كه بر اساس تحليل عوامل ساخته شده است و از جديدترين ابزار ها در زمينه شخصيت است كه توسط مك كري و كوستا در سال 1985 تحت عنوان پرسشنامه شخصيتي NEO معرفي شد. فرم تجديد نظر شده اين پرسشنامه توسط همان مولفين تحت عنوان فرم تجدبد نظر شده پرسشنامه شخصيتي نئو ارائه شده است. فرم بلند پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه گيري پنج عامل يا حيطه اصلي روان نژدي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن و مسئوليت...
ازمون رشداجتماعی وایتزمن

ازمون رشداجتماعی وایتزمن

قیمت: 40,000 ريالکد فایل:1381
این آزمون توسط الیس وایتزمن  در سال ۱۹۹۰ ساخته شدو برای تعیین رشد اجتماعی نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله مورد استفاده قرار میگیرد و دارای ۶ زیر مقیاس به شرح: همکاری- خوش خلقی و سازگاری- احترام به دیگران – مسئولیت پذیری- امیدواری- خوش بینی و صبر وبردباری است.این آزمون مدادی کاغذی بوده و در حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه باید اجرا شود.این آزمون ۲۷ سوال دارد و شامل سوالاتی می باشد که جنبه های مختلف رشد اجتماعی را در دانش آموزان مورد سنجش قرار می...
باورهای غیرمنطقیIBT جونز

باورهای غیرمنطقیIBT جونز

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:1380
آزمون عقاید غیر منطقی برای اندازه گیری و سنجش عقاید غیر منطقی ساخته شده است. در سال 1968 توسط جونز تهیه گردید.این پرسشنامه شامل جملاتی درباره باورها و احساسات شما نسبت به چیزهای مختلف است که ممکن است شما با آنها مواق یا مخالف باشید. توجه داشته باشید که در این پرسشنامه جواب صحیح یا غلط وجود ندارد ، لازم نیست ذرباره هر جمله زیاد فکر کنید . سریع علامت بزنید و به سراغ جمله بعد بروید . سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد " نه موافق " و " نه...
مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز(فرم معلمان)

مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز(فرم معلمان)

قیمت: 40,000 ريالکد فایل:1379
عنوان انگليسي Conners Teacher Rating Scale ( CPRS عنوان فارسي مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (فرم والدين) زبان فارسی کاربرد کاربرد وسيعی در زمينه های بالينی و پژوهشی کودکان دارد که برای مشخص ساختن برخی علايم و مشکلات رفتاری استفاده می شود و همچنين کاربرد وسيعی در غربالگری کلی برای اختلالات و مشکلات کودکی دارد. منبع کانرز ( Conners ) سال...
دانلود مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

دانلود مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:1378
عنوان انگليسي Conners Teacher Rating Scale ( CPRS عنوان فارسي مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (فرم والدين) زبان فارسی کاربرد کاربرد وسيعی در زمينه های بالينی و پژوهشی کودکان دارد که برای مشخص ساختن برخی علايم و مشکلات رفتاری استفاده می شود و همچنين کاربرد وسيعی در غربالگری کلی برای اختلالات و مشکلات کودکی دارد. منبع کانرز ( Conners ) سال ساخت 1969 تعداد...
مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لد

مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لد

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:1377
سازنده ابزار: ویلر و لد 1982 (Wheeler & Ladd ) تعداد گویه: 22 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس: طیف 4در جه ای تفسیر: ندارد نمره گذاری: دارد روایی:  همزمان دارد پایایی: باز آزمون دارد زبان: فارسی منبع:  1982 (Wheeler & Ladd...
پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه

پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1259
  کودک پرخاشگر شاید از لحاظ ظاهری با همه کودکان دیگر مدرسه تفاوت خاصی نداشته باشد ولی تهدید کردن، هل دادن، لگد زدن و کتک کاری با همشاگردی ها باعث می‌شود حد اقل هفته‌ای یکبار پدر و مادرش مجبور شوند به مدرسه بروند و شکایات معلمان و همشاگردی‌ها را بشنوند. پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی کودکان که حتی می‌تواند منجر به آسیب به همشاگردی‌ها ‌شود هم در پسران و هم در...
چک لیست پرخاشگری

چک لیست پرخاشگری

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1258
چک لیست...
پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

قیمت: 10,000 ريالکد فایل:1256
عنوان انگليسي Child Abuse and Neglect عنوان فارسي کودک آزاری و بی‌توجهی زبان فارسی کاربرد بررسی پيشينه کودک آزاری و بی توجهی منبع پژوهشگر ساخته ( فاطمه نوروزی) سال ساخت 1372 تعداد سوال 30 زير مقياس اطلاعات شخصی، بی توجهی، آزار جسمی، آزار عاطفی، آزار جنسی. نحوه اجرا قلم و کاغذی و به صورت فردی يا...
پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)

پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)

قیمت: 30,000 ريالکد فایل:1251
پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI) (براساس DSM-IV) مربوط به گروه سؤالات A تا L فرم ویژه والدین نام کودک:        دختر     پسر           تاریخ تولد:           سن: نام شخصی که سیاهه را تکمیل می کند:             رابطه با کودک:               تاریخ تکمیل:   دستور کار: پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبیق آن را...
دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان

قیمت: 15,000 ريالکد فایل:1249
اضطراب امتحان مجموعه‌ای از پاسخ‌های جسمی، روانشناختی و رفتاری است که در هنگام آماده شدن برای یک امتحان و انجام آزمون مشخص می‌شود. به دلیل عواقب منفی این نوع از اضطراب به خصوص در دانش‌آموزان و دانشجویان، روانشناسان همواره در پی ارزیابی صحیح و درمان آن بوده‌اند....


برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

حجم:556KB | بازدید :4055

عنوان انگليسي Vineland Social Maturity عنوان فارسي پرسشنامه رشد اجتماعی واينلند زبان فارسی کاربرد وسيله ای جهت بررسی رشد اجتماعی در کودکان همچنين ميزان مسئوليت پذيری فردی و توجه به نيازهای...

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری

حجم:555KB | بازدید :3503

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط...

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

حجم:347KB | بازدید :5440

عنوان انگليسي Quality Of Life عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت زندگی(QOL) زبان فارسی کاربرد سنجش کيفيت زندگی فرد در دو هفته اخير منبع سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بين المللی سال...

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

دانلودپرسشنامه پرخاشگریAGQ

حجم:223KB | بازدید :4291

عنوان انگليسي Agression Questionnaire عنوان فارسي آزمون پرخاشگری(AGQ) زبان فارسی کاربرد جهت سنجش ميزان پرخاشگری منبع نجاريان و همکاران سال ساخت 1375 تعداد سوال 30 سوال 4 گزينه...

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

دانلود پرسشنامه آزمون 16 عاملی کتل ریموند بی کتل

حجم:191KB | بازدید :4392

عنوان انگليسي Cattells 16 personality Factor Questionnaire عنوان فارسي پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل زبان فارسی کاربرد ابزار ارزيابی شخصيت بزرگسال در چهارچوب 16 مقوله يا عامل منطقاً مستقل و اساساً بهنجار توصيف می‌گردد. نتايج تست در...

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

دانلودپرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی

حجم:176KB | بازدید :3513

عنوان انگليسي Enriching & Nurturing Ralationship Issues , Communication and Happiness عنوان فارسي پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ(Enrich) زبان فارسی کاربرد تعيين حيطه های کاری و نقاط ضعف و قوت روابط زناشويی منبع ديويد اچ...

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

حجم:171KB | بازدید :3814

عنوان انگليسي Child Abuse and Neglect عنوان فارسي کودک آزاری و بی‌توجهی زبان فارسی کاربرد بررسی پيشينه کودک آزاری و بی توجهی منبع پژوهشگر ساخته ( فاطمه نوروزی) سال ساخت 1372 تعداد...